Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Purification / การทำให้บริสุทธิ์

การทำให้บริสุทธิ์ เป็นการกำจัดสารปนเปื้อนหรือสารที่ไม่ต้องการออกจากสารที่ต้องการ(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก