Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pyloric valve

กล้ามเนื้อหูรูดที่อยู่ล้อมรอบส่วนล่างของกระเพาะอาหารที่เชื่อมต่อกับลำไส้เล็ก เพื่อควบคุมการไหลของอาหารเข้าสู่
ลำไส้เล็ก เรียกว่า pyloric sphincter(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก