Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Recommended dietary allowance (RDA)

เป็นตารางที่กำหนดโดยคณะกรรมการอาหารและโภชนาการของแต่ละประเทศว่าในแต่ละวันคนปกติในวัยต่างๆ ควรได้รับพลังงานและสารอาหารแต่ละชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเป็นปริมาณเท่าใด จึงทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก