Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Thyroxin (T4) / ไทรอกซิน

ไทรอกซิน เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากต่อมไทรอยด์ ฮอร์โมนไทรอกซินสร้างจากกรดแอมิโนไทโรซีนและไอโอดีน 4 อะตอม
มีหน้าที่ควบคุมอัตราเร็วของเมแทบอลิซึมเพื่อผลิตพลังงานให้แก่ร่างกาย คนที่ขาดไอโอดีนและ/หรือกรดแอมิโนไทโรซีนจะขาด
ฮอร์โมนนี้และเป็นโรคคอพอก (เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก