Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Chroma / โครมา

Chroma หรือ C* คือค่า ความเข้มของสี ในสเกลสี L* C* h ซึ่งเป็นสเกลสีที่นิยมใช้อีกสเกลหนึ่งในปัจจุบัน

ค่า C* ได้มาจากสูตรคำนวน ( (a*2) + (b*2) ) 1/2 ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องความเข้มของสีในเฉดเดียวกัน

 (เข้าชม 13 ครั้ง)

สมัครสมาชิก