Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hue

Hu คือ ค่าเฉดสี เป็นค่าหนึ่งของ สเกลสี ที่เรียกว่า CIE L*c*h Hue คือ h ซึ่งเป็นค่าเฉดสี ที่มาจากสูตรการคำนวณ ค่าที่ได้จะเป็นค่ามุม หน่วยเป็นองศา โดยอธิบายการอ่านค่าง่ายๆ ด้วยภาพ

 

 

 

 (เข้าชม 156 ครั้ง)

สมัครสมาชิก