Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Exhaust fan / พัดลมดูดออก

พัดลมดูดอากาศออก (exhaust fan) คือ พัดลมที่ทำหน้าดูดอากาศออกจากภายในไปสู่พื้นที่ภายนอกหรือกระบวนการปรับสภาวะอากาศต่อไป พัดลมดูดอากาศช่วยในการระบายอากาศหรือดูดอากาศที่มีกลิ่นหรือมีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการออกไปจากห้อง/พื้นที่ที่ต้องการควบคุม

การติดตั้งพัดลมดูดอากาศควรออกแบบให้เหมาะสมเพื่อช่วยในไหลเวียนอากาศภายในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ(เข้าชม 142 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก