Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Air intake / ช่องลมเข้า

หมายถึง ช่องทางเข้าของลมหรืออากาศจากภายนอกที่ถูกดูดเพื่อส่งเข้าสู่ระบบปรับอากาศ มักจะติดตั้งแผ่นกรองอากาศหยาบที่บริเวณปากช่องทางเข้าของลมเพื่อไม่ให้ฝุ่น ละอองหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในระบบปรับอากาศ และมีแผ่นปรับปริมาณอากาศเพื่อควบคุมปริมาณอากาศให้มีความเหมาะสมกับระบบปรับอากาศที่ได้ออกแบบไว้

การดูดอากาศจากภายนอกให้เข้าสู่ระบบปรับอากาศเป็นการเติมอากาศใหม่ (Fresh air) เข้าสู่บริเวณที่ปรับอากาศเพื่อช่วยให้อากาศสะอาดและมีสมบัติืตามที่ต้องการ

 

air intake

ที่มารูป: http://www.clearviewplumbing.ca/blog/wp-content/uploads/2010/09/05-1-HVAC_System.gif(เข้าชม 220 ครั้ง)

สมัครสมาชิก