Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hot gas defrosting / การละลายน้ำแข็งด้วยแก๊สร้อน

การละลายน้ำแข็งด้วยแก๊สร้อน (hot gas defrosting) คือ การละลายน้ำแข็งบริเวณคอยล์เย็น (evaporator) ที่มักกับคอยล์เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำ รวมทั้งบริเวณนั้นมีความชื้นในอากาศสูงทำให้ไอน้ำในอากาศเกิดการกลั่นตัวเมื่อถูกพัดผ่านคอยล์เย็นและค่อยๆ แข็งตัวสะสมมากขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลดลง จึงจำเป็นต้องมีการละลายน้ำแข็ง (defrosting) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ห้องแช่เย็น แช่เยือกแข็ง เป็นต้น

วิธีละลายน้ำแข็งด้วยแก๊สร้อน เป็นวิธีละลายที่มีประสิทธิภาพสูง ทำได้โดยการใช้ไอสารทำความเย็นร้อนที่ออกจากเครื่องอัดไอ (compressor) โดยจะมีวาล์วควบคุมให้กลับมาเข้าที่คอยล์เย็น (evaporator) ทำให้อุณหภูมิคอยล์เย็นสูงขึ้นและน้ำแข็งที่เกาะอยู่เกิดการละลายหลุดออกไป

 (เข้าชม 229 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก