Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Soft water / น้ำอ่อน

น้ำอ่อน คือน้ำท่ีมีปริมาณเกลือของแร่ธาตุต่างๆ ละลายอยู่น้อยหรืออาจไม่มีเลย เช่น แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน และเหล็กไออออน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก