Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Volatile acid / กรดระเหยง่าย

กรดที่ระเหยได้ง่ายคือกรดที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เช่น กรดฟอร์มิก กรดแอซีติก และกรดโพรพิโอนิก เป็นต้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก