Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Deformability / ระดับการเปลี่ยนรูป

เป็นสมบัติเนื้อสัมผัสที่ทดสอบโดยวิธีประสาทสัมผัส หมายถึง ระดับที่อาหารเปลี่ยนแปลงรูปร่างก่อนที่จะแตกในปาก อาหารที่ทดสอบแบบนี้ได้แก่ เนยแข็ง เป็นต้น(เข้าชม 33 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก