Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dryness / ความแห้ง

ความแห้งเป็นสมบัติเนื้อสัมผัสที่ทดสอบโดยวิธีประสาทสัมผัส ที่รู้สึกจากการเคี้ยวชิ้นอาหาร เช่น ขนมปังที่ได้จากส่วนกลางของแผ่น(เข้าชม 37 ครั้ง)

สมัครสมาชิก