Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

น้ำกะทิสด / Coconut cream

น้ำกะทิสด ได้จากการคั้นน้ำกะทิด้วยเครื่อง แล้วเก็บรักษาด้วยความเย็นทันที ความเย็นสามารถรักษาน้ำกะทิไม่ให้เกิดการเน่าเสีย สามรถเก็บรักษาได้ เป็นเวลา 1-2 วัน แต่รสชาติจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย จึงนิยมผลิตจำหน่ายวันต่อวัน

อุตสาหกรรมที่ใช้น้ำกะทิสดคือ อุตสาหกรรมทำไอศกรีม อุณหภูมิห้องเย็นในการเก็บรักษาต้องไม่ต่ำเกินไปจนเกิดผลึกน้ำแข็ง เพราะจะทำให้เนื้อสัมผัสของน้ำกะทิเปลี่ยนไป คือ มีตะกอนโปรตีนแยกตัวและทำให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นทราย การขนส่งจะต้องรักษาอุณหภูมิด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการเน่าเสียมาก และเนื่องจากเป็นสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมจึงบรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ เช่น 10 กิโลกรัม บรรจุซ้อนในลังพลาสติกเพื่อความแข็งแรงระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง(เข้าชม 37 ครั้ง)

สมัครสมาชิก