Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Light beer / ไลต์เบียร์

Light beer (ไลต์เบียร์) เป็นเบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำและให้พลังงานต่ำ คือจะให้พลังงานต่ำกว่า 100 กิโลแคลอรี ในขณะที่เบียร์ทั่วไปให้พลังงาน 135-170 กิโลแคลอรี ในขนาดบรรจุ 330 มิลลิลิตร จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก เพราะดื่มเบียร์ชนิดนี้แล้วไม่อ้วน แต่มีราคาสูงกว่าเบียร์ชนิดอื่น เบียร์ชนิดนี้จะเสิร์ฟที่อุณหภูมิ 3-7 องศาเซลเซียส หากดื่มเบียร์ชนิดนี้ในปริมาณมากเป็นประจำก็ทำให้อ้วนได้เช่นเดียวกัน(เข้าชม 91 ครั้ง)

สมัครสมาชิก