Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Color system / ระบบค่าของสี

ระบบค่าของสี (color system) ในชีวิตประจำวันการบอกค่าสีของอาหาร นิยมบอกชื่อของสี เช่น สีแดง เหลือง เขียว เป็นต้น หรือเพิ่มคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น อ่อน เข้ม จาง สด หรือใช้คำเปรียบเทียบสิ่งที่คุ้นเคย เช่น เขียวใบตองอ่อน เขียวใบเตย ขาวดอกมะลิ น้ำตาลช็อกโกแลต และอาจจะเพิ่มความรู้สึกทางด้านจิตใจเสริมด้วย เช่น ขาวบริสุทธิ์ แดงสดใส เหลืองอร่าม ซึ่งการบอกค่าของสีด้วยวิธีการดังกล่าว ไม่สามารถนำมาใช้เมื่อเราต้องการใช้ค่าของสีเป็นปัจจัยในการควบคุมคุณภาพอาหาร หรือควบคุมกระบวนการผลิต ดังนั้น จึงต้องมีระบบค่าของสีซึ่งเป็นที่เข้าใจตรงกัน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกนึกคิดส่วนบุคคล

ระบบค่าของสีที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล และที่นิยมใช้ในการบอกค่าสีของอาหารมีดังนี้คือ

1. ระบบค่าสีมันเซลล์ (Munsell Color System)

2. ระบบ C.I.E. (X, Y และ Z)

3. ระบบ Hunter (L,a,b)

4. ระบบ C.I.E. LAB (L*, a*, b*)(เข้าชม 250 ครั้ง)

สมัครสมาชิก