Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

vegtable washer / เครื่องล้างผัก

เครื่องล้างผัก (vegetable washer) เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร (food processing equipment) ที่ใช้เพื่อการทำความสะอาด (cleaing) ด้วยการล้างด้วยน้ำ (washing) เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับผักก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอาหาร หรือ การบรรจุ

ส่วนประกอบและหลักการทำงาน

เครื่องล้างผัก มักประกอบด้วย ระบบจ่ายน้ำเข้าเครื่อง ถังเก็บน้ำล้าง ระบบระบายน้ำออก อาจเพิ่มประสิทธิภาพการล้าง ด้วย ระบบทำให้น้ำเคลื่อนที่ปั่นป่วน ด้วยการเป่าอากาศ ใช้หัวฉีดน้ำอัลตราโซนิก (ultrasonic)

ประเภทของเครื่องล้างผัก

เครื่องล้างผักที่ใช้ในธุรกิจบริการอาหาร หรือ อุตสาหกรรมอาหาร อาจแบ่งประเภทตามการทำงานแบบเป็นกะ (batch type) หรือการทำงานแบบต่อเนื่อง (continuous)(เข้าชม 62 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก