Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Diffuse-reflective optical sensor / เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทตรวจจับโดยตรง

เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทตรวจจับโดยตรง (diffuse-reflective optical sensor) เซนเซอร์ชนิดใช้แสง (optical sensor/photo sensor) ประเภทนี้ตัวส่งแสงและตัวรับแสงติดตั้งรวมอยู่ภายในตัวเดียวกัน ตรวจจับโดยการสะท้อนลำแสงโดยตรงกับตัววัตถุ และใช้วัตถุนั้นเป็นตัวสะท้อนลำแสงกลับมายังตัวรับแสงโดยไม่ต้องมีการปรับแต่งทิศทางลำแสง ระยะการตรวจจับใกล้ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแบบอื่น ๆ มีระยะการตรวจจับประมาณ 1 เมตร เซนเซอร์ประเภทนี้นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสะดวกและง่ายในการติดตั้ง ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย ราคาถูก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเพราะมีทั้งตัวส่งและตัวรับอยู่ในตัวเดียวกัน สามารถตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกชนิด ยกเว้น วัตถุที่มีลักษณะพื้นผิวด้านหรือดูดกลืนแสงและวัตถุที่โปร่งแสง เหมาะสำหรับการตรวจจับวัตถุที่มีลักษณะพื้นผิวเรียบ เป็นมันวาวและทึบแสง ระยะการตรวจจับขึ้นอยู่กับลักษณะของวัตถุที่ต้องการตรวจจับ เช่น สี และความเรียบมันของวัตถุ โดยระยะการตรวจจับจะลดลงอย่างมากถ้าเป็นวัตถุสีดำ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทตรวจจับโดยตรงในงานอุตสาหกรรม ได้แก่

  • การตรวจสอบฝาปิดกล่องหรือการตรวจนับจำนวนกล่องหรือชิ้นงานบนสายพานลำเลียง (conveyor)  

   

   ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทตรวจจับโดยตรง

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทตรวจจับโดยตรง

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=68W8ELP5eL4&list=PL_OqmiTiIblh4lzkaovO1tp29z0XVtMv5)

  • การตรวจสอบที่จุกขวดว่ามีฝาปิดทุกขวดหรือไม่ 

ตัวอย่างการตรวจสอบที่จุกฝาขวดในการผลิตเครื่องดื่ม

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=4qRc7Z6qKKc)

  • การควบคุมอุปกรณ์ยิงตัวอักษรลงบนบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยเซนเซอร์แสงประเภทตรวจจับโดยตรง เมื่อมีผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ผ่านเซนเซอร์ ผลิตภัณฑ์จะสะท้อนแสงที่ปล่อยจากตัวส่งแสงไปยังตัวรับแสง เพื่อเป็นการแจ้งให้ระบบทราบว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์ได้เคลื่อนที่มาบริเวณตำแหน่งการยิงอักษรลงบนบรรจุภัณฑ์แล้ว จากนั้นระบบจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

โดยทั่วไปการเลือกเซนเซอร์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นิยมเลือกระดับการป้องกันที่ IP65 หรือสูงกว่า ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดีมาก นอกจากนี้ควรเลือกใช้เซนเซอร์ที่ออกแบบมีกรอบปิดตัวอุปกรณ์มิดชิด มีผิวเรียบ และไม่มีช่องว่างให้เป็นที่สะสมของเศษอาหารหรือฝุ่น ซึ่งอาจส่งผลต่อการปนเปื้อนไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้

 

 เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทตรวจจับโดยตรง

(ที่มา: http://www.sensortips.com/image/sensing-innovation-in-manufacturing-applications/)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

      : http://www.youtube.com/watch?v=68W8ELP5eL4&list=PL_OqmiTiIblh4lzkaovO1tp29z0XVtMv5

      : http://www.youtube.com/watch?v=4qRc7Z6qKKc

      : http://www.sensortips.com/image/sensing-innovation-in-manufacturing-applications/(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก