Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Retro-reflective optical sensor / เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทลำแสงสะท้อนกลับ

เซนเซอร์ชนิดใช้แสงประเภทลำแสงสะท้อนกลับ (retro-reflective optical sensor) เป็นเซนเซอร์แสง (optical sensor/photo sensor) ที่อาศัยหลักการสะท้อนกลับของลำเเสง โดยตัวส่งแสงและตัวรับแสงติดตั้งรวมอยู่ภายในตัวเดียวกันเช่นเดียวกับแบบตรวจจับโดยตรง ต่างกันที่เซนเซอร์ประเภทนี้ต้องใช้งานร่วมกับแผ่นสะท้อนแสง (reflector) เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มความเข้มของแสงให้มากขึ้น มีผลทำให้ระยะทางในการตรวจจับเพิ่มมากขึ้นด้วย มีระยะการตรวจจับประมาณ 3-10 เมตร ข้อดีของเซนเซอร์ใช้แสง (optical sensor/photo sensor) ประเภทนี้ คือ การปรับแต่งทิศทางลำแสงทำได้ง่าย ติดตั้งง่าย มีระยะการตรวจจับปานกลาง การตรวจจับและระยะการตรวจจับไม่ขึ้นกับสีของวัตถุ แต่ไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีผิวมันเงาและโปร่งแสงได้ เหมาะกับวัตถุที่มีลักษณะพื้นผิวที่ดูดกลืนแสงและไม่สามารถสะท้อนแสงกลับมายังตัวรับ หรืออาจใช้กับวัตถุที่มีลักษณะพื้นผิวขรุขระก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทลำแสงสะท้อนกลับในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การตรวจนับจำนวนห่อผลิตภัณฑ์บนสายพานลำเลียง (conveyor) (ดังรูป) โดยส่งสัญญาณที่ได้จากการตรวจจับให้กับอุปกรณ์นับเพื่อการแสดงผลต่อไป

 

 

  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ใช้แสงประเภทลำแสงสะท้อนกลับ    

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก