Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sheath RTD / ชีตอาร์ทีดี

ชีตอาร์ทีดี (sheath RTD) หรือ โพรบวัดอุณหภูมิ (temperature probeเป็นปลอกโลหะ (metal sheath) โดยทั่วไปผลิตสำเร็จรูปมาพร้อมกับอาร์ทีดี (RTD) มีฉนวนไฟฟ้าอยู่ระหว่างลวดอาร์ทีดีกับปลอกโลหะ ซึ่งได้รับการบีบอัดแน่นกว่าปกติหลายเท่า ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ได้แก่ แมกนีเซียมออกไซด์ เป็นต้น โพรบทำจากโลหะเหนียวและยืดหยุ่น บางชนิดสามารถดัดงอได้ตามความเหมาะสมของงาน สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้สิ่งที่ต้องการวัดสัมผัสเครื่องมือวัด (instrument) โดยตรง โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ตัวอาร์ทีดี (RTD) และป้องกันการเสียหายจากสภาวะการใช้งาน เช่น การกัดกร่อนจากสารเคมี หรือการแผ่รังสีจากแหล่งกำเนิดความร้อนของระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สารประกอบในตัวเครื่องมือวัดเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยทั่วไปใช้งานโพรบที่สภาวะระดับความดันบรรยากาศทั่วไป 

วัสดุที่ใช้ทำโพรบมีหลายชนิดโดยชนิดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ สแตนเลส เนื่องจากมีข้อดีหลายประการได้แก่ ใช้ในสภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนได้ ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูงและเย็นจัดได้ มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น ในกระบวนการฆ่าเชื้อ เนื่องจากไม่ปนเปื้อนและไม่ทำปฏิกิริยา โดยสแตนเลสเกรด 304 ใช้วัดของไหลในงานทั่วไป และสแตนเลสเกรด 316 ใช้วัดของไหลที่มีลักษณะกัดกร่อน

 

                                                                                                โครงสร้างของชีตอาร์ทีดีห่อหุ้มอาร์ทีดี

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

 

รูปเเบบของซีตอาร์ทีดี

(ที่มา: http://www.titaniccontrols.com)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      : http://www.titaniccontrols.com/best-prices-pyromation-fixed-sheath-rtd-assemblies-with-connection-heads/(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก