Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

metal detecting / การตรวจจับโลหะ

การตรวจจับโลหะ (metal detecting) เป็นขั้นตอนการตรวจหาเพื่อจับและแยกโลหะออกจากอาหาร ซึ่งอาจเป็นอันตราย (food harzard) แก่ผู้บริโภค โลหะในอาหารอาจปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ หรือเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร การตรวจจับโลหะสามารถทำได้โดย เครื่องตรวจจับโลหะ (metal detector)(เข้าชม 3 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก