Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

proofing / การขึ้นฟู

Proofing อาจเรียกว่า Proving เป็นคำที่ใช้ในการผลิตเบเกอรี (bakery) หมายถึงการทำให้โด (dough) ขึ้นฟู ขั้นสุดท้ายก่อนนำไปอบ (baking)

อาจหมายถึงการทดสอบความมีชีวิตของยีสต์แห้งก่อนนำมาใช้ โดยผสมยีสต์แห้งกับน้ำอุ่นและน้ำตาล(เข้าชม 2 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก