Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

bottle filling / การบรรจุขวด

การบรรจุขวด (bottle filling) คือการเติมผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักเป็นอาหารเหลว เช่น เครื่องดื่ม ซอส ลงในขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก การบรรจุขวดอาจทำโดยใช้แรงงานคน หรือใช้เครื่องบรรจุ (filling machine)(เข้าชม 3 ครั้ง)

สมัครสมาชิก