Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dough rounding / การปั้นก้อนโด

การปั้นก้อนโด (dough rounding) เป็นขั้นตอนในการผลิตขนมปัง โดยนำโด (dough) ที่ผ่านการตัดเป็นชิ้น มาปั้น คลึงให้เป็นก้อนกลม ผิวหน้าเรียบเนียน เพื่อให้สามารถกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีเกิดจากการหมักด้วยยีสต์ (baker's yeast) ไว้ภายในก้อนโด การปั้นก้อนโดทำด้วยมือ ในอุตสาหกรรมใช้เครื่องจักร คือ เครื่องปั้นก้อนโด (dough rounder)(เข้าชม 5 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก