Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dusting / การคลุกฝุ่น

การคลุกฝุ่น (dusting) เป็นขั้นตอนการคลุกผิวของชิ้นอาหารด้วยแป้ง หรือ อาหารผง เพื่อให้ผิวหน้าแห้ง ไม่ให้เหนียว เกาะติดกันเป็นก้อน เช่น ในการผลิตขนมปัง มีขั้นตอนการคลุกแป้งที่ผิวของก้อนโด (dough) หลังจากการคลึงโด (rounding) ให้เป็นก้อน(เข้าชม 3 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก