Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

BSCM Foods Co., Ltd. / บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา


“บริษัท BSCM Foods จำกัด” เป็นกิจการสาขา ภายใต้ร่มเงาของ “กลุ่มบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด” ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับบาทในการแตกแขนงกิจการไปสู่ธุรกิจข้าวยุคใหม่ จากธุรกิจการผลิตข้าวสารชั้นดีไปสู่ธุรกิจการแปรรูปข้าวและการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องมากว่า 4 ปี เราภาคภูมิใจเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวยุคใหม่สู่ตลาดโลก “ข้าวพร้อมรับประทาน”, “น้ำนมข้าว” และ “เครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าว” ทุกผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริ โภคในปัจจุบัน ด้วยก้าวสำคัญนี้ เราสามารถทำตามพันธะสัญญาทางสังคมว่า เราจะสืบต่อมรดกของชาติในการทำนาข้าวและยกระดับคุณภาพข้าวไทยให้ไปสู่ตลาดโลก

มาตรฐานที่ได้รับ


Certified

  • ISO22000:2005 – มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
  • GMP – มาตรฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงในปัจจัยและวัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
  • BRC – มาตรฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงในปัจจัยและวัสดุที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคที่ยอมรับมากในแถวยุโรป
  • HACCP – มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต
  • USDS Organic – มาตรฐานการเป็นระบบออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา 
 
ที่ตั้งบริษัท
  • 102 ซอยริมทางรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
  • Bangkok, Thailand 10800
โทรศัพท์ 02 913 3690-9
โทรสาร 02 585 0619
อีเมล info@bscmfoods.co.th
เว็บไซต์ http://www.bscmfoods.com
   
   
   
   
   


(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก