Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Molybdinum in body / โมลิบดินัมในร่างกาย

 

โมลิบดินัมถูกค้นพบครั้งแรกว่าเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายเมื่อปี พ.ศ. 2501 เป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเป็นจำนวน
น้อยมาก ทำให้ทำการศึกษาวิจัยทำได้ยาก เนื่องจากมีปริมาณน้อย (น้อยกว่า 1 ไมโครกรัมต่อกรัมของเนื้อเยื่อน้ำหนักสด)

โมลิบดินัมพบมากในเนื้อเยื่อบางชนิด เช่น ตับ ไต ต่อมแอดรีแนล และกระดูก ส่วนเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่พบ ได้แก่ กล้ามเนื้อ ปอด
สมอง ม้าม และลำไส้เล็ก(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก