Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ปริมาณที่ร่างกายควรได้รับซีลีเนียม

               

Food and Nutrition Board (USA) ได้กำหนดให้ค่า RDA ของซีลีเนียมในผู้ชายประมาณ 55-70 ไมโครกรัม ผู้หญิง 55
ไมโครกรัม หญิงมีครรภ์ 60 ไมโครกรัม หญิงให้นมบุตร 70 ไมโครกรัม และทารก 10-15 ไมโครกรัม โดยเฉลี่ยปริมาณ
ที่ผู้ใหญ่ควรได้รับ คือ 1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก