Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กลไกการป็นสารต้านออกซิเดชันระดับเซลล์

 

กลไกการป็นสารต้านออกซิเดชันระดับเซลล์ของวิตามินอีหรือโทโคฟีรอล ได้แก่

 1. เกิดปฏิกิริยากันโดยตรงกับออกซิแดนซ์หรือออกซิไดซิงเอเจนต์ โดยมีกรดแอสคอร์บิก กลูตาโทโอน (GSH) หรือ
  รีดิวซิงเอเจนต์อื่นๆ
 2. วิตามินอี กรดแอสคอร์บิก แคโรทีนอยด์ ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส และสารกำจัดออกซิเจน (scavenger) อื่นๆ จะจับ
  อนุมูลอิสระและออกซิเจนเดี่ยว (singlet oxygen)
 3. ทำให้มีการลดลงของไฮโดรเพอร์ออกไซด์ โดยเอนไซม์กลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดส และแคทาเลส
 4. ช่วยจับหรือกำจัด transition metal โดยเฟอร์ริทิน แทรนส์เฟอร์ริน ซีรูโลพลาสมิน แอลบูมินและคีเลเตอร์อื่นๆ
 5. แยกหรือป้องกัน reaction oxygen species และปัจจัยอื่นๆ จากตำแหน่งที่จะเกิด action โดยตัวกั้นที่เมมเบรน
  (membrane barrier)
 6. ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายโดยใช้สารอาหารและกิจกรรมของเมแทบอลิซึม (metabolic activity)


(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก