Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หน้าที่ของกรดแพนโททินิก

 หน้าที่ของกรดแพนโททินิก

กรดแพนโททินิกมีหน้าที่สำคัญในร่างกาย คือ เป็นส่วนประกอบในโมเลกุลของโคเอนไซม์เอ ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อน
โมเลกุลของโคเอนไซม์เอประกอบด้วย แอดีนีน น้ำตาลไรโบส กรดฟอสฟอริก กรดแพนโททินิกและสารประกอบที่มีกำมะถัน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก