Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

อาหารเสริมสำหรับทารก

อาหารเสริมสำหรับทารก

                เด็กทารกที่เลี้ยงด้วยน้ำนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ร่างกายจะเจริญเติบโตเป็นปกติ จนอายุประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้น
ร่างกายจะเจริญเติบโตช้าลง โดยเฉพาะเด็กในชนบท ทั้งนี้เพราะน้ำนมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการลดลง เด็กทารกได้รับอาหาร
ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย ดังนั้นไม่ว่าจะเลี้ยงเด็กทารกด้วยน้ำนมแม่ หรือนมผงสำหรับเลี้ยงทารกก็ตาม จำเป็น
ต้องให้อาหารเสริมแก่เด็กทารกเพิ่มเติมด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ

                1. เพื่อให้เด็กทารกได้รับสารอาหารต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามที่ร่างกายต้องการ เพราะน้ำนมแม่มีคุณภาพลดลง
ภายหลัง 6 เดือน

                2. เพื่อให้เด็กได้เริ่มคุ้นเคยกับอาหารที่จะต้องกินไปตลอดชีวิต การหัดตั้งแต่เด็กๆ เป็นการสร้างให้มีบริโภคนิสัยที่ดีด้วย

                อาหารเสริมสำหรับเด็กทารกในชนบทส่วนใหญ่เป็นกล้วยน้ำว้าบดกับข้าวสุก ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่ำและมีกากอาหารมาก
เด็กทารกยังมีกระเพาะอาหารเล็ก ไม่สามารที่จะกินอาหารเข้าไปทีละมากๆ ได้ จึงทำให้ขาดสารอหารได้ง่าย เพราะในบางท้องถิ่น
มีการให้อาหารเสริมเร็วเกินไป เช่น ให้กล้วยน้ำว้าผสมข้าวบดตั้งแต่ก่อนอายุ 3 เดือน เนื่องจากเด็กทารกยังไม่มีฟันบดเคี้ยว และ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารยังไม่เจริญเติบโต และยังทำงานได้ไม่เต็มที่(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก