Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

อาหารสำหรับคนสูงอายุ

อาหารสำหรับคนสูงอายุควรย่อยได้ง่าย และมีกากอาหารเพียงพอเพื่อช่วยในการขับถ่าย โปรดอย่าลืมว่า คนสูงอายุมี
ความต้องการสารอาหารต่างๆ เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาว แต่ต้องเอาใจใส่อาหารบางชนิดเป็นพิเศษ ได้แก่

1. อาหารที่ให้พลังงาน เนื่องจากคนสูงอายุจะทำกิจกรรมต่างๆ ช้าลง การทำงานของกล้ามเนื้อลดลง ร่างกายมีการ
เคลื่อนไหวและออกกำลังกายน้อยลง การทำงานของต่อมต่างๆ เช่น ต่อมไทรอยด์ลดลง ทำให้ร่างกายต้องการพลังงาน
ลดลง คนสูงอายุเพศชายควรได้รับพลังงานวันละ 2,400 กิโลแคลอรี และเพศหญิงควรได้รับวันละ 1,800 กิโลแคลอรี
คนสูงอายุส่วนใหญ่มักมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกินความต้องการ น้ำหนักอาจเพิ่มขึ้นได้บ้างแต่ไม่ควรเกิน 5-8 กิโลกรัม

ดังนั้น ควรต้องระวังเรื่องน้ำหนักของร่างกายให้มาก เมื่อมีน้ำหนักเพิ่มมากเกินไป ต้องรีบลดอาหารที่ให้พลังงานลง คือ
อาหารพวกแป้ง น้ำตาล และไขมันให้น้อยลง ไม่ควรปล่อยให้น้ำหนักเพิ่มมากเกินไป แล้วมาหักโหมออกกำลังกาย หรือ
อดอาหารภายหลังเพื่อทำให้น้ำหนักลดลง คนที่มีน้ำหนักมากเกินไปจะเป็นโรคอ้วน มักจะอายุสั้น ความต้านทานโรคต่ำ
มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ ดังนั้นควรพยายามรักษาน้ำหนักของร่างกายให้คงที่
ไม่ให้อ้วนหรือผอมจนเกินไป

คนสูงอายุควรบริโภคไขมันจากน้ำมันพืช เพื่อให้ร่างกายได้รับกรดไขมันจำเป็น คือ กรด      ลิโนเลอิก ซึ่งมีมากในน้ำมัน
ถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด และน้ำมันรำข้าว เป็นต้น

2. โปรตีน คนสูงอายุควรได้รับโปรตีนเพิ่มมากขึ้น และต้องเป็นโปรตีนที่คุณภาพดีและย่อยง่าย เช่น โปรตีนจากไข่ขาว
น้ำนม เนื้อปลาต่างๆ เนื้อไก่ และถั่วต่างๆ เป็นต้น ร่างกายคนสูงอายุต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการสลายตัวของ
เซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นต้องป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดโปรตีน ถ้าร่างกายขาดโปรตีนจะทำให้ร่างกายทรุดโทรม
อวัยวะต่างๆ เสื่อมสมรรถภาพเร็วขึ้น ความต้านทานโรคต่ำ และเจ็บป่วยได้ง่าย คนสูงอายุควรได้รับโปรตีนวันละ 1.0 กรัม
ต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว

3. แร่ธาตุต่างๆ ร่างกายคนสูงอายุต้องการปริมาณแคลเซียมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสลายตัวของเซลล์กระดูก ทำให้แคลเซียม
เคลื่อนย้ายออกจากกระดูก ทำให้มวลกระดูกลดลง กระดูกจะเปราะบางและเป็นรูพรุนจึงหักได้ง่าย นอกจากนั้นในคนสูงอายุ
กรดเกลือในกระเพาะอาหารหลั่งน้อยลง ทำให้การดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมลดน้อยลง จากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ คนสูงอายุ
จึงจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้กระดูกแข็งแรงและควรได้รับเหล็กวันละ 10 มิลลิกรัม อีกด้วย คนสูงอายุ
ควรลดอาหารที่มีรสเค็ม เพื่อไตจะได้ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป

4. วิตามินบีหนึ่งและวิตามินบีสอง ถึงแม้ว่าร่างกายผู้สูงอายุจะได้รับพลังงานลดลงก็ตาม แต่ควรได้รับวิตามินบีหนึ่งเพิ่มขึ้น
เพราะวิตามินบีหนึ่งช่วยในการทำงานของหัวใจ ระบบประสาท และช่วยให้มีความอยากกินอาหารมากขึ้น นอกจากนั้น ควรได้
รับวิตามินบีสองเพิ่มขึ้นด้วย ถ้ารู้จักเลือกกินอาหารให้ถูกต้อง ร่างกายจะได้รับวิตามินต่างๆ จากอาหารเพียงพอ หรือกิน
วิตามินบีรวมเสริม เพราะวิตามินบีเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำและไม่สะสมในร่างกาย จึงจำเป็นต้องได้รับเป็นประจำทุกวัน
หากได้รับมากเกินพอจะถูกขับออกทางปัสสาวะ และไม่มีพิษต่อร่างกาย

5. น้ำ ผู้สูงอายุควรดื่มน้ำ หรือกินอาหารเหลวที่มีน้ำให้มาก เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ ทำให้การย่อยอาหาร การขับถ่าย
อุจจาระ และช่วยขับถ่ายของเสียผ่านไตออกทางปัสสาวะได้สะดวก ช่วยให้ไตทำงานได้ดีขึ้น ดังนั้นคนสูงอายุจึงควรดื่มน้ำ
สะอาดวันละ 6-8 แก้ว

6. กากอาหาร ผู้สูงอายุควรกินอาหารที่มีกากหรือเส้นใยอาหาร เพราะเส้นใยอาหารจะช่วยดูดน้ำ ทำให้ร่างกายมีการขับถ่าย
เป็นปกติ และขับถ่ายได้ง่าย ไม่มีของเสียเหลือค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่นานเกินไป ซึ่งจะทำให้ท้องผูกและอาจเป็นสาเหตุของ
มะเร็งลำไส้ใหญ่ได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก