Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

micrometer caliper / ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์

เรียบเรียงโดย:

ไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์ (micrometer caliper) เป็นอุปกรณ์วัดขนาดอย่างง่ายที่ใช้สำหรับการวัดขนาด (size measurement) วัดขนาดโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่บนระยะพิตของเกลียว เป็นการนำหลักการทำงานของเครื่องมือตรวจสอบขนาดมารวมกับการอ่านค่าความละเอียดคล้ายกับเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ค่าความละเอียดสามารถวัดได้ละเอียดถึง 1/1000 mm ตัวอย่างการใช้ไมโครมิเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การวัดขนาดท่อขนาดเล็ก การวัดขนาดตะเข็บกระป๋อง และการวัดความหนาแผ่นโลหะ เป็นต้น

  

 

หมายเลข 1   แกนรับ                                                            หมายเลข 2   แกนวัด

หมายเลข 3   ปลอกหมุนวัด                                                  หมายเลข 4   เกลียว

หมายเลข 5   หัวหมุนกระทบเลื่อน                                        หมายเลข 6   แหวนยึด

หมายเลข 7   สเกลหลัก                                                       หมายเลข 8   สเกลวัดละเอียด

หมาย เลข 9   โครง                                                               หมายเลข 10  ขนาดกำหนด 0-25 หมายถึง สามารถวัดงานได้ไม่เกิน 25 mm

ลักษณะและส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์คาลิเปอร์

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

ตัวอย่างอุปกรณ์วัดขนาดอย่างง่าย

 (ที่มา: http://www.tonanasia.com/combinasion_set.php?id_prd=2925)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      : http://www.tonanasia.com/combinasion_set.php?id_prd=2925(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก