connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Books

เทคโนโลยี่เนื้อสัมผัส ของผลผลิตเกษตรและอาหาร (Texture Technology of Agricultural Product and Food)

หมวดหมู่ Food Quality Control & Assurance
ผู้แต่ง รศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ ไม่ระบุ
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 445฿ พิเศษ 409฿
ค่าจัดส่ง 90฿
สถานะ มีสินค้า


รายละเอียด

หนังสือใหม่เอี่ยมสำหรับคนในวงการอาหาร เพิ่งจะเปิดตัวปลายปีนี้อย่างไม่เป็นทางการ www.foodnetworksolution.com นำข่าวดีมาบอกมิตรรักแฟนเพลงก่อนใคร ชื่อหนังสือว่า เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหาร เขียนโดย รศ.ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ปรมจารย์ด้านเนื้อสัมผัส อาจารย์มีผลงานเขียนตำรา งานวิจัย มาช่ำชอง เยี่ยมยุทธใน เวทีวิชาการ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ ที่ครูผู้น้อยเองก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์มาเป็นเวลานาน

หนังสือหน้าปกสีชมพูสดใส เล่มนี้เขียนจากความรู้ ประสพการณ์ และความวิริยะ อุตสาหะของท่านอาจารย์ เรียบเรียง ถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร ว่าตั้งแต่ เรื่อง พื้นฐานปรับพื้นฐานให้เราเข้าใจหลักการของ เนื้อสัมผัสและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร แบบจำลองเชิงกล การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ด้วยเครื่องมือ ตลอดจนการทดสอบด้วยประสามสัมผัส

หนังสือเล่มนี้ มีตัวอย่างการวิจัยของท่านอาจารย์ปานมนัส ที่ทำวิจัยเชิงลึกด้านเนื้อสัมผัสมาเป็นเวลานานทั้งกับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา เช่น มะม่วง ส้มโอ สาลี่ญี่ปุ่น มะเขือเทศ ถั่วเหลืองฝักสด สบู่ดำ ปลาทูน่ากระป๋อง เนื้อหมูหมัก รวมทั้งเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อสัมผัสของอาหาร และการปรับปรุงเนื้อสัมผัส

สุดยอดของหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็น บทสุดท้ายที่ครูผู้น้อยชอบมาก คือการประยุกต์ใช้สมบัติทางเนื้อสัมผัสในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ครูผู้น้อยแอบเห็นท่านอาจารย์ สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับโรงงานอาหารมากมาย อาทิเช่น ซูริมิ เต้าหู้หลอด ข้าว ไส้กรอก ไข่ เพื่อให้ทราบว่าอาหารแต่ละกลุ่มมีวิธีและหลักการวัดเนื้อสัมผัสกันอย่างไร พร้อมสภาวะที่ใช้วัด จะทำให้เราเห็นภาพรวมของการวัดเนื้อสัมผัส โรงงานไหนที่อาจารย์สัมภาษณ์ไปก็มารีบหาไปอ่านโดยเร็ว

หนังสือนี้จัดพิมพ์เพียง 200 เล่มเท่านั้น ตอนนี้นักศึกษาก็ซื้อไปหลายเล่มแล้ว รีบๆ ติดต่อเป็นเจ้าของโดยด่วนที่ http://www.foodnetworksolution.com/books พร้อมส่วนลดพิเศษ ส่งให้ถึงที่ ซึ่งไม่มีที่อื่นแน่นอน เพราะงานนี้อาจารย์จัดให้เองค่ะ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง
ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือ ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงความรู้เรื่องข้าวในทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประกอบด้วยเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เน้นความสำคัญของข้าวเป็นความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เช่น พื้นฐานของโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี ชนิด ลักษณะและคุณภาพของข้าว เพื่อนำความรู้พื้นฐานนี้ไปประกอบความเข้าใจ และสามารถพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีในด้านการแปรรูปซึ่งจะเป็น เนื้อหาในส่วนที่สอง อธิบายถึงเทคโนโลยีการแปรรูปโดยการสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้อง และข้าวสาร กระบวนการแปรรูปข้าวนึ่ง คุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยเพื่อการตรวจสอบ และการซื้อขายข้าว สำหรับส่วนที่สาม เป็นการใช้ประโยชน์จากข้าว ซึ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดข้าว ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดองจากข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลพลอยได้ของข้าว

รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
300 (กระดาษอาร์ตมัน)฿ 275฿
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหนังสือที่เขียนโดยคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมความรู้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น คำจำกัดความของวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร ส่วนประกอบของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม กรรมวิธีการแปรรูปอาหารต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบชนิดต่างๆ เช่น ไข่ เนื้อ นม ธัญพืช เป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ นิสิต นักศึกษาและผู้อ่านที่สนใจ

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
400฿ 368฿
เทคโนโลยีของแป้ง
เทคโนโลยีของแป้ง

หนังสือเทคโนโลยีของแป้งเหมาะกับผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแป้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง การแปรรูปแป้ง การใช้ประโยชน์ของแป้ง เช่น การดัดแปรแป้ง สารให้ความหวานและอนุพันธ์ที่ได้จากการย่อยสลายแป้ง พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้ง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการวิเคราะห์ปริมาณและคุณสมบัติของแป้ง

รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
250฿ 230฿
การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร / Quality Assurance in Food Industry
การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร / Quality Assurance in Food Industry

หนังสือที่ผู้เขียน เขียนจากประสบการณ์กว่า 10 ปี ของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบ GMP ระบบ HACCP และระบบประกันคุณภาพ จึงได้รับทราบ ถึงปัญหาต่างๆ ในการจัดทำระบบคุณภาพ โดยเฉพาะระบบประกันคุณภาพ ประกอบกับการที่ผู้เขียนเป็นผู้สอบในวิชาการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการหมัก วิทยาศาสตร์การอาหาร สุขาภิบาลอาหาร และการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
120฿ 110฿
สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry