บริษัท บัดเจ็ทโลจิสติกส์ เซอร์วิเซส จำกัด

Indo China cross border transport

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
    Indo China cross border transport
  • หมวดหมู่
    Inland transportation

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
บริการขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ให้บริการขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ หรือ สั่งซื้อ จากภายในประเทศ รวมถึง การย้าย สายการผลิต จากโรงงานหนึ่ง ไปยัง อีกโรงงานหนึ่ง บริษัทต่างๆ ที่ Budgetเคยให้บริการ -Taveephol product -Thai Taga -King powerduty free -Thai Taiyo
Airfreight Export and Import
We provide cost effective air freight services with the best results. It also provides full-service process from delivery to the airport, customs procedures, load, etc. Until the track for delivery at the destination to ensure that every product that comes to your customers smoothly in your hand.
Seafreight Export and Import
We provide a full range of marine transportation. Working closely with a handful of service providers to increase the level of quality service. It also provides logistics solutions to its. And the best. That will help your business grow and stay competitive in today's competitive market.
Packaging
We provide all types of packaging and other products.