Chaneak Holding Co., Ltd.

บริษัท ชาญเอก จำกัด

รับฝากสินค้าประเภทผักและผลไม้สดทุกชนิด ด้วยระบบควบคุมความเย็นที่ทันสมัย ราคาที่เป็นกันเอง

ห้องเย็น ชาญเอก ตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้กับตลาดค้าส่งสินค้าประเภท เกษตรที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและสองของประเทศ คือ ตลาดไท และ ตลาดสี่มุมเมือง- จากประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจนำเข้าผลไม้มากว่า สามสิบปี ทำให้เราคำนึงถึงความสำคัญของระบบ ทำความเย็นที่ต้องมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาคุณภาพความสดของสินค้าไว้ให้นานที่สุด รวมถึงระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในการบริการของเรา- ด้วยขนาดพื้นที่ ที่ มากกว่า 5,000 ตารางเมตร หรือเทียบเท่ากับความจุน้ำหนักสินค้าที่ 1,400 ตันจึงทำให้หมดปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่พอจัดเก็บสินค้าให้กับผู้ฝาก- เนื่องจากทางห้องเย็นของเรานั้นได้เล็งเห็นถึงความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ฝากทางบริษัทจึงได้จัดทำชานชาลาไว้ถึง สามด้าน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเพียงพอกับจำนวนรถบรรทุกที่เข้าเทียบจอดได้ในเวลาเดียว

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: Chaneak Holding Co., Ltd.
ที่อยู่: 35/5 Moo 10, T. Klongsong, A. Klongluang, Pathumthani 12120 THAILAND
ผู้ติดต่อ:

แผนกบุคคล
[email protected]

เว็บไซต์: http://www.chaneak.com
โทรศัพท์: Tel:+66(0)2 529 5164
Fax:+66(0)2 529 5168