Euro Best Technology Co., Ltd.

การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการพาณิชย์

การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการพาณิชย์


หมวดหมู่: การผลิตอาหาร [เทคโนโลยีการอาหาร]
วันที่: 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งานอบรม “การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการพาณิชย์”

12 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ผู้บรรยายโดย นายแพทย์เปรม ชินวันทนานนท์  ประธานฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาและผลิตสินค้าด้วยสมุนไพรกว่า 30 ปี

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสมุนไพร

1. ความจำเป็นพื้นฐาน

“ช่วงสงครามไม่มียาใช้ สมัยรัฐจอมพล ป. พิบูลสงคราม เราจำเป็นต้องผลิตสมุนไรไทยให้มากขึ้น เราไม่มียาต่างประเทศเพียงพอ”

2. ลดดุลการค้า

“ใช้สมุนไพรไทยทดแทนยาจากต่างประเทศ ช่วงวิกฤตเศรษฐ์กิจต้มยำกุ้ง พญายอ แทนยาต่างประเทศ รักษาเริม, งูสวัด

พญายอต้นทุน 10 บาท ยาต่างประเทศหลอดละ 30 บาท” 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ

“นอกจากยาแล้วยังเป็นเครื่องดื่ม ต้องตกลงกับหมอในโรงพยาบาล เอาสมุนไพรมาใช้ ทุกคนตกลงเพราะว่าการเงินของโรงพยาบาลอยู่ในช่วงวิกฤต แต่บางกลุ่มก็ยังไม่ยอมรับ โดยผลิตเครื่องดื่ม มะขามป้อม หว่านหาง สมอไทย อันชัน มะตูม ลูกยอ เป็นตัวนำร่องมาก่อน เวลาประชุม ไม่ใช่น้ำกาแฟ เปลี่ยนเป็นน้ำสมุนไพร พอเขาติดใจรสชาติ เขาก็อยากเอามาใช้ ทั้งยังไปแจกงานต่างๆ งานกาชาด แจกผู้ใหญ่เพื่อดึงคนเขามาให้รู้จักอภัยภูเบศร”

4. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

“ช่วงแรกไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่ เดิมปลูกต้นไม้สวยงาม ถามว่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นไหม เราก็บอกเขาว่า เรามาเรียนรู้ด้วยกัน เขาปลูกเรารับซื้อ ใช้นักวิชาการให้ความรู้แก่เขา ใช้เวลาอย่างน้อย2 ปี ต้องปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ มีน้อยคนที่จะยอมหันมาทำเกษตรอินทรีย์ แต่หลังจากเห็นครอบครัวที่ทำประสบความสำเร็จก็หันมาทำกันมากขึ้น ทำไปทำมาไปตายเพราะเกิดปัญหาปุ๋ยที่ไปซื้อเค้า ไม่ได้ผลิตเอง เราจะอยู่ได้ครบวงจรต้องผลิตเอง ทั้งปุ๋ย ทั้งยาฆ่าแมลง สร้างโครงการสีเขียว ทุกวันนี้มีทั้งภาคเหนือ กลางใต้ อีสาน 10กว่าจังหวัด”

5. พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลผลิต

“ตัวแรกไปขายต่างประเทศคือ ยอ ที่ประเทศออสเตรเลีย กระทิงแดงก็ไปเป็นที่แรก เพราะเข้าง่าย หากเข้าได้ไปแถบEUได้หมด”

6. เสริมการแพทย์กระแสหลัก

“คนเราเจ็บป่วยเพราะอาหารการกิน การอยู่ อาหารให้ครบ 5 หมู่ ตำรับไทยบอกว่าให้กินข้าวกล้องเป็นหลัก กินผักผลไม้หลากสี หลากรส กินปลา ไม่ให้กินซ้ำ เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ใจสงบไม่เครียด ออกกำลังกาย เครียดไม่สงบก็เป็นเบาหวานได้ น้ำไม่พอทำให้เกิดปัญญาระบบทางเดิน สูดอากาศไม่บริสุทธิ์ ระบบประสาท ระบบหายใจ ไหลเวียนโลหิต ธาตุไฟคือชีวิต หากไม่สมดุล ระบบตับ ไหลเวียนไม่ดี เราป่วย เพราะธาตุ4 ขาดความสมดุล ขาดความสัมพันธ์ คือหลักทั่วๆไป ส่วนวิทยาศาสตร์บอกว่า ป่วยเพราะเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง อนุมูลอิสระมีมาก เราไม่สามารถทำลายได้ ทางตะวันตกบอกว่าที่เราป่วยเพราะมีเชื้อเข้าไป แต่จริงๆแล้วเชื้อในร่างกายเรามีเชื้ออยู่แล้ว ในลำไส้ ในปาก เต็มไปหมด ทำไมเราไม่ป่วย ที่ไม่ป่วยเพราะเรามีภูมิคุ้มกันดี สมุนไพรไปช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ และถ้าเราจิตใจสงบด้วย สุขภาพก็จะดี สมุนไพรส่วนใหญ่มีตัวต้านอนุมูลอิสระ ยาแก้ไออภัยภูเบศร มีงานวิจัย ไปเสนอโปรตุเกสได้ผลดี  ปีพ.ศ.2526 รามาวิจัยเสนออเมริกา พะยายอแก้เริม,งูสวัด ไปรักษาโรคมะเร็งลำคอ มีตีพิมพ์ในวารสาร”

การควบคุมคุณภาพ

“มาตราหลักคือ 2G ได้แก่ GAP(Good Agricultural Practices), GHP Good Hygiene Practices สิ่ง สำคัญคือเเหล่งปลูก ดิน กรด ด่าง ภูมิอากาศ น้ำ ต้องลงไปตรวจตั้งแต่ต้น พันธุ์พืชต้องเป็นพันธุ์ที่ให้สาระสำคัญมาก อย่างขมิ้นทางใต้ เปล้าน้อยของหัวหิน หรือประจวบคีรีขันธ์ ปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องทำเองปุ๋ยมูลสัตว์ หรือชีวภาพก็ได้ เกษตรอินทรีย์ถ้าไม่ทำเองจะหมดเงินสารกำจัดศัตรูพืชต้องเป็นสารอินทรีย์ ใช้สะเดา หางไหล เก็บเกี่ยวให้ได้สาระสำคัญมาก จัดการตั้งแต่ปลูก ปราศจากศัตรูพืชและจุลินทรีย์  รับรองโดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ”

การแปรรูปสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP

“เป็นระบบปิด นำสมุนไพรมาตากแดด ก่อนเอามาอบให้แห้งเพื่อความมั่นใจ เอามาเก็บใส่ถุง ติดสลากให้ดีว่าเก็บเมื่อไหร่ เก็บให้ดีไม่ให้ปนเปื้อนมลภาวะใส่สารกันชื้น ส่งไปอาบรังสี ต้องกักเก็บไว้ตรวจสอบ 7-15 วัน 5-8%ของสินค้าเก็บไว้ทุกล็อต สุ่มมาเก็บ เพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าอยู่ได้ตามshelf life ในโรงงานต้องแต่งกายเหมือนชุดอวกาศ สามารถแวะเยี่ยมชมโรงงานได้ อภัยภูเบศรออกนิทรรศการต่างประเทศทุกๆปี ทั้งทางตะวันตก และตะวันออก เราต้องไปเรียนรู้ประเทศอื่นเขาทำอะไรมั่ง ญี่ปุ่นไปทุกปี ญี่ปุ่นเป็นเรื่องของความงามมากกว่า สบู่ของอภัยภูเบศรไปดังที่ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นมาไทยต้องหิ้วสบู่ไป จนต้องมีมาตรการห้ามหิ้วกลับไปเกินคนละ 2 โหล”

“มีอีกส่วนที่ อย.ไม่ยอมผ่าน ที่เอามาต้มแล้ว spray dry เนื่องจากผงที่ออกมายังไม่มีสาระสำคัญสม่ำเสมอ ต้องไปทำวิจัยเพิ่มเติม จริงๆก็ทำได้ใช้กับคน1000 ราย ใช้เวลา 2 ปี ถ้าจะผลิตสินค้าขายทางยุโรปจำเป็นต้องผ่าน EU รับรองมาตรฐาน ต้องเป็นคนที่จบจาก EU หรือเป็นบริษัทที่EUรับรอง ซึ่งค่อนข้างโหด ผลิตภัณฑ์ต้องเอามาสุ่มตรวจ ถ้าไม่ผ่านต้อง reject หมด เวลาที่จะทำลายทิ้งต้องเชิญสรรพากรมาตรวจสอบก่อนว่ามีเท่าไหร่จะได้ไม่ต้อง เสียภาษีส่วนนั้น ถ้าสร้างโรงงานใหม่ ควรออกแบบแล้วส่งไปให้ อย.ตรวจสอบก่อน พื้นที่ใช้ flow ให้ได้มาตรฐาน ถ้าทำไปแล้วต้องมาแก้ทีหลังจะเสียเงินมาก สมุนไพรหลักๆ ยาร้อน ยาเย็น ในบัญชี 71 อย่างที่สามารถผลิตได้ ไม่สามารถบอกว่ารักษาโรคได้ บอกได้แค่บรรเทาโรค ทางอินเดียมีผลงานวิจัยมาก ผลงานวิจัยมี อย.ก็ไม่เชื่อ ต้องเอามาทำเอง สามารถทำกับมหาวิทยาลัยต่างๆ หากจะทำวิจัยจะต้องเขียนสัญญาให้ครบถ้วน ให้รัดกุมว่าผลงานเป็นของใคร บางทีพอวิจัยออกมาแล้วเราไม่สามารถนำผลงานมาใช้ได้”

การผลิตของอภัยภูเบศร

1. ใช้supplier ที่ผ่าน GMP

2. ผลิตเอง

ประเภทของสินค้า

1. เครื่องสำอาง

2. อาหารเสริม

3. ยาแผนโบราณ

4. อาหาร

ตัวอย่างสมุนไพรที่นำมาใช้รักษาโรค

1. ระบบไหลเวียนโลหิต อภัยภูเบศรผลิต 4 ตัว ยาหอมทิพโอสถ, เทพจิต, นวโกฐ, อินทจักร์

2. ธาตุเหล็กบำรุงโลหิต ได้แก่ ยอ มะขามป้อม รักษากล้ามเนื้อ และกระดูกแก้ ได้แก่เถาวัลย์เปรียง ครีมพริก น้ำมันไพล

3. ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ขมิ้นชันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขิง แก้คลื่นไส้อาเจียน ชุมเห็ดเทศ มะขามแขก ฝักคูณเป็นยาระบาย เพกา แก้ริดสีดวงทวาร

4. ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ยามะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร แก้เจ็บคอ แก้หวัด ละลายเสมหะ

5. ระบบผิวหนัง ได้แก่ ครีมบัวบก สมานแผล เปลือกมังคุดแผลสด

6. ระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง หญ้าหนวดแมว บัวบก ช่วยขับปัสสาวะ บำรุงไต

7. แก้ไข แก้ร้อนใน ได้แก่ ยาห้าราก ฟ้าทะลายโจร จันทร์ลีลา

8. แก้พิษเบื่อเมา ยารางจืด

หลักการใช้สมุนไพร

“ใช้ตามอาการ ไม่ควรเกิน 3 สัปดาห์ อย่างมาก 3 เดือน คนที่กินนานควรสังเกตุตัวเอง หากเกิดอาการขี้ร้อนหรือ ขี้หนาวเกินไป ร่างกายอุณภูมิไปเย็นไป ควรกินอาหารประเภทร้อนเข้าไป หากกินนานติดต่อกัน ควรหยุดกิน 2-3 เดือน แล้วค่อยกลับมากินใหม่ อย่างบอระเพ็ดหากกินนานไปจะทำให้ตับอักเสบเอนไซม์จะขึ้น สิ่งสำคัญควรกินสมุนไพรให้เป็นอาหาร เปลี่ยนไปเรื่อยๆจะได้รับสารอาหารครบถ้วน กินยาสมุนไพร 2-3 สัปดาห์ ควบคู่แผนปัจจุบัน แล้วจึงดูอาการว่า จะลดยาแผนปัจจุบันหรือไม่ตามการวินิจฉัยของแพทย์ แต่จริงแล้วที่สำคัญอยู่ที่ต้นเหตุของอาการ เบาหวานเกิดจากตับอ่อนมันเสีย เพราะว่าอาหารหวานไป แป้งมากไป ต้องลด ที่สำคัญจิตใจไม่เครียด ออกกำลังกายช่วยให้ระบบการย่อยดีขึ้น”

การตลาด

“อภัยภูเบศรทำ 30 ปีได้แค่นี้ สมัยนี้เด็กหนุ่มๆทำปีเดียวเป็นพันล้านหมื่นล้าน  สมัยก่อนเจริญช้า ตอนนี้เราโตปีละ 20%ช่วงแรกโตเร็วแล้วคงตัว หลังจากนั้นก็ขึ้น สิ่งที่ขาดคือการวิจัยการตลาด ต้องวิจัย เขาชอบอะไร สีอะไร ทุกอย่างถ้าเราผลิตสินค้าที่เขาไม่ชอบ แล้วเราจะขายใคร บรรจุภัณฑ์ต้องเตะตา สะดวกใช้ ขายต่างประเทศก็ต้องรู้ว่าต่างชาติอะไร มีสารต้องห้ามอะไร ขายในประเทศก็ชอบอีกอย่างนึง ฝรั่งไม่ชอบของเราเพราะต้องกินเยอะ คนไม่ชอบกินยาเยอะ ชอบกินน้อยๆ เม็ดเดียวต่อวัน ยาลดไขมันกินก่อนนอนเม็ดเดียว กินหลังอาหารได้ก็จะดีเพราะคนชอบลืม สลากต้องเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ ต้องเขียนให้ชัดเจนว่า วิธีใช้ รักษาอะไร วันหมดอายุ สังเกตุดูตัวอักษรต้องตัวใหญ่ กลุ่มเป้าหมายคือคนสูงอายุ เขียนเยอะแยะมากมายเขามองไม่เห็น หากเราขึ้นทะเบียนในบ้านเราแล้วเป็นยา อย.ไม่ยอมอนุญาติให้เราไปขายเป็นอาหารเสริมต้องไปคุยกัน แต่ช่วงหลังๆมานี้ก็เริ่มอนุญาติแล้ว”

การประชาสัมพันธ์

“เราไม่สามารถเคลมว่ารักษาได้จึงต้องใช้การประชาสัมพันธ์เข้าช่วย และใช้การท่องเที่ยวเข้ามาเสริม ให้เค้ามาดูโรงพยาบาลดูการผลิตทำให้เขาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์”

โฆษณา

“ทำอย่างไรโฆษณาแบรนด์ให้ดี ให้เกิดความชื่อมั่น สร้างแฟนคลับ อย่างดารายังต้องมีแฟนคลับ ผลิตภัณฑ์ก็ต้องมี เราจะเห็นว่างานสมุนไพรแห่งชาติมีคนมาเขามาทุกปี ถามว่าทำไม เค้าอยากมาดูว่าอภัยภูเบศร มีสินค้าอะไรใหม่บ้าง มีโปรโมชั่นอะไร โฆษณาทางสื่อต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิม อีเล็คทรอนิกส์”

ราคา

“ต้องตั้งราคาให้สมเหตุสมผล ก่อนที่จะตั้งราคาต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จะตั้งให้ถูกกว่าหรือแพงกว่าต้องเลือกดู  บางครั้งเราเห็นว่าบางอย่างยาสมุนไพรแพงกว่ายาต่างประเทศ เนื่องจากว่าการผลิตยังน้อยไม่ได้สเกล ตัวที่ทำให้แพงคือตัวบรรจุภัณฑ์ ตัวแคปซูลต้นทุน 1 แคปซูล 30 สตางค์ ตัวสมุนไพรไม่ได้แพง ดูอย่างเครื่องดื่มที่ขายชาเขียว ค่าขวดที่ขาย 6-8 บาท ขายมากต้นทุนก็จะต่ำ สั่งมากเขาคิดถูก สั่งน้อยเค้าก็คิดแพง ต้องให้รัฐบาลมาช่วยเรื่องบรรจุภัณฑ์ ทุกอย่างมันแพงหมด ทั้งบรรจุภัณฑ์และสลาก แต่ก่อนเขาบอกว่าเราซื้อของ เราซื้อค่าโฆษณา แต่สมุนไพรค่าโฆษณายังน้อย บรรจุภัณฑ์แพง”

การลดต้นทุน

“โลจิสติกเนี้ยดูตัวอย่าง Modern trade พวก BigC Tops พวกนี้เวลาเค้าสั่งของเค้าจะมีศูนย์กลางคอยส่งของไปตามสาขา แต่เดี๋ยวนี้เขาแยกสาขาให้แต่ละสาขาสั่งของเอง ของเราก็มีวิธีเหมือนกันคล้ายๆอย่างงี้ เราจะฝากเขาคอยรับทีละน้อยๆ สุดท้ายเขามีลูกเล่น เขาคิดค่าระวาง เราจ้างเขาผลิตและเราต้องจ่ายค่าเช่าที่เก็บเขา แต่เราก็มีวิธีเหมือนกัน จากที่เราจ้างผลิตเป็นล็อต เราจ้างเป็นปี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้”

ช่องทางการจำหน่าย

“ยาหนีไม่พ้นต้องเป็นโรงพยาบาล สมุนไพรขายตรงเยอะที่สุด จะเป็น Multi-level หรือเชิงเดี่ยว, ร้านสะดวกซื้อ, e-commerce ตัวอย่างเช่น ebaye-commerce ทำเงินได้สูง ขายได้ทีละล็อตใหญ่ โตได้เร็ว งานนิทรรศการต่างๆ งานexpo เช่น งานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 4-8 กันยายน เมืองทอง หอ 7-8 อภัยภูเบศรก็ไปออกงานด้วยเชิญไปชมได้”

การขายต่างประเทศ

“หากต้องการไปขายต่างประเทศ สามารถติดต่อสภาหอการค้า เขาสามารถช่วยได้ เวลาการขายต่างประเทศ เขาว่าเป็นการค้าที่เป็นธรรม แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นการกีดกันทางการค้า ตั้งแต่เรื่องของไม่ใช้แรงงานเด็ก ต้องระวัง ไม่ค้ามนุษย์ ไม่ทุ่มตลาด ตรวจสอบคุณภาพ อย่าง EU ต้องเป็นคนของเขารับรอง แม้กระทั้ง shipping บางแห่งบางประเทศต้อง shipping ผ่านบริษัท ผ่านเครือของเขา ต้องเราระบุพิกัดของวัตถุดิบ FDA มีความสำคัญ หาคู่ค้าในต่างประเทศอันนี้แล้วแต่โชคเหมือนกัน ของอภัยภูเบศร บางประเทศก็รุ่ง บางที่ก็ลุ่มๆดอนๆ”

โปรโมชั่น

“จะลด แลก แจก แถมอย่างไร เดี่ยวนี้ส่วนใหญ่ใช้แล้วไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน หรือเราจะเปลี่ยนให้อย่างไรแล้วแต่ เดี๋ยวนี้บุกเดี่ยวไม่ได้ เราต้องมีพันธมิตร อย่างบรรจุภัณฑ์ แล้วแต่Lineที่ผลิต บางท่านไปต่างประเทศคนที่ผลิต ceramic กาว อาจจะไปด้วยกัน เป็น partnership ของอภัยภูเบศรจะก้าวข้ามจุดนี้ไปอีก นอกจากเป็นผู้ผลิตแล้วยังเป็น metro-polis จะทำเป็นสาขาวิจัย เวชกรสีเขียว สถาบันวิจัยวิถีสุขภาพองค์รวม ทั้งแผนไทย และแผนปัจจุบัน มีนวด สปา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้มีทั้งคนไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มีทั้งคอร์สสั้น และเต็มหลักสูตรปริญญาตรี”

ผลิตภัณฑ์เด่น
เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) การอบแห้งแบบพ่นฝอยใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวให้เป็นผง แห้ง โดยการฉีดฝอยของเหลวให้กระจายเป็นละอองฝอยในถังอบลมร้อน เมื่อละอองฝอยได้รับความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นผงแห้ง ใช้ผลิต อาหาร ยา เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ เช่น นมผง ,มะนาวผง ,ขิงผง ,แป้งผง ,อาหารเสริม ,สมุนไพร มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20 ปี และใช้เทคโนโลยีจากยุโรป แต่มีราคาถูกกว่า และมี yield ที่สูงประมาณ 90-98%* *จากการทดลองผลิตหญ้าหวานผง Spray Dryer SDE-50 EURO 2- Water Evaporation at 50L/hr at 350⁰C Spray Dyer(สเปรย์ดรายเออร์) SDE-50 EURO 2 - High Efficiency by Euro Technology สามารถปรับอัตราพ่นได้ละเอียดทุกระดับ สามารถอัตราการไหลของลมร้อนได้ละเอียดทุกระดับ สามารถควบคุมอุณภูมิใด้อย่างแม่นยำ ± 0⁰c ด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้ง เพียบพร้อมด้วยทุกวิธีการแบบพ่นฝอย เช่นหัวพ่นแบบความดัน หัวพ่นแบบจานเหวี่ยง หัวพ่นแบบลมเป่า Spray Dyer(สเปรย์ดรายเออร์) SDE-100 EURO 2 - High Efficiency by Euro Technology เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยาระดับ SME สามารถปรับอัตราพ่นได้ละเอียดทุกระดับ สามารถอัตราการไหลของลมร้อนได้ละเอียดทุกระดับ สามารถควบคุมอุณภูมิใด้อย่างแม่นยำ ± 0⁰c ด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้ง เพียบพร้อมด้วยทุกวิธีการแบบพ่นฝอย เช่นหัวพ่นแบบความดัน หัวพ่นแบบจานเหวี่ยง หัวพ่นแบบลมเป่า Spray Dryer(สเปรย์ดรายเออร์) SDG-150 EURO 2 - High Investment Return by Euro Technology ใช้เงินลงทุนต่ำเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากยุโรป ใช้พลังงานน้อยโดยการใช้แก๊ซหุงต้ม LPG สามารถปรับอัตราการพ่นของเหลวและลมร้อนได้อย่างละเอียด ใช้เตาลมร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงต่อการแลกเปลี่ยนความร้อน สามารถควบคุมอุณภูมิได้อย่างแม่นยำ สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้ง เพียบพร้อมด้วยทุกวิธีการแบบพ่นฝอย เช่นหัวพ่นแบบความดัน หัวพ่นแบบจานเหวี่ยง หัวพ่นแบบลมเป่า SPRAY DRYER(สเปรย์ดรายเออร์)SDE-10Euro 2 เหมาะสำหรับการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วไป สามารถปรับอัตราการพ่นของเหลวได้ละเอียดทุกระดับ สามารถปรับอัตราการไหลของลมร้อนได้ละเอียดทุกระดับ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ± 0-1°c ด้วยอุปกรณ์ปรับกำลังไฟฟ้า สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้งของผงภายในถังอบแห้ง ด้วยอุปกรณ์ออกแบบพิเศษเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท เพียบพร้อมด้วยวิธีของการพ่นฝอยได้แก่ หัวพ่นแบบลมเป่า และหัวจานเหวี่ยง Our Spray Dryer and Evaporator are the most recognized products in food processing machines market. We have an in-house laboratory with the demo units for our customers which may want to try to run the machines with their materials first. We also have food processing specialists helping with the machine adjustment in order to achieve the best result for our customer products. Model for Food and Pharmacy Industry Spray Dyer SDE-50 EURO 2 - High Efficiency by Euro Technology Fine Adjustable Feed Fine Adjustable Hot Air Flow Accurate± 0-1⁰c Temperature control Adjustable Residence Time of Power in Drying Chamber Ready for every Method of Atomization Spray Dryer SDG-100 EURO 2 - High Investment Return by Euro Technology Low Invest Cost Low Consumption Cost Easy Operation by Fine adjustment feed High Accurate Temperature control Adjustable Residence Time of Power in Ready for every Method of Atomization Models for Education and Research in University and Education Institute SPRAY DRYER Model SDE-1Nanolab SPRAY DRYERModel SDE-10Euro 1 Minilab
เครื่องสกัดด่วน
เครื่องสกัดด่วนเป็นเครื่องสกัดที่ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไหลชะผ่านสมุนไพรที่บดย่อย ทำให้ได้น้ำสกัดในเวลารวดเร็วกว่าถังต้มสกัดทั่วไปประมาณ 3-5 เท่า และได้น้ำสกัดที่มีตัวยาจำนวนมาก คงเหลือแต่กากที่เจือจาง ตัวอย่างวัตถุดิบที่สามารถสกัดได้ เช่น กาแฟ ชา ขิง ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น ข้อมูลเปรียบเทียบเครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) กับหม้อต้มสกัดทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับหม้อต้มสกัดทั่วไปในการสกัดสมุนไพร น้ำหนัก 32 กิโลกรัม เครื่องสกัดด่วนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากในหลายด้านตามตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ หม้อต้มขนาด 2,000 ลิตร2,000 L เครื่องสกัดด่วนรุ่น HX-45HX-45 บรรจุน้ำร้อน1500 ลิตร บรรจุน้ำร้อน320 ลิตร ใช้เวลาต้มสกัด 36 ชม. ใช้เวลาต้มสกัด3 ชม. คงเหลือน้ำต้มสกัด 320 ลิตร คงเหลือน้ำต้มสกัด320 ลิตร ความเข้มข้น2.5 Brix ความเข้มข้น3 Brix ใช้พลังงานความร้อน 1,270,588 Kcal ใช้พลังงานความร้อน230,400 Kcal ใช้พลังงานความร้อน5.5 เท่า ใช้พลังงานความร้อน1 เท่า คำนวณค่าการใช้พลังงานความร้อน หม้อต้มสกัดขนาด 2,000 ลิตร Latent Heat 1,500 ลิตร × 650 Kcal/ ลิตร = 975,000 Kcal Sensible Heat 1,500 × (100-30) ×1 Kcal/ ลิตร = 105,000 Kcal รวม = 1,080,000 Kcal คิดค่าประสิทธิภาพ ส่งผ่านความร้อน 85% ค่าการใช้พลังงานความร้อนรวม = 1,080,000 / 85% = 1,270,588 Kcal เครื่องสกัดด่วนรุ่น HX-45 Latent Heat 320 ลิตร × 650 Kcal/ ลิตร = 208,000 Kcal Sensible Heat 320 (100-30) ×1 Kcal/ ลิตร = 22,400 Kcal รวม = 230,400 Kcal คิดค่าประสิทธิภาพ ส่งผ่านความเย็น 100% ค่าการใช้พลังงานความร้อนรวม = 230,400 / 100% = 230,400 Kcal คำนวณ เมื่อใช้เครื่องสกัดด่วน รุ่น HX-45 จะประหยัดค่าพลังงานต่อปี หัวข้อ หม้อต้มขนาด2,000 ลิตร เครื่องสกัดด่วนรุ่นHX-45 ราคา 250,000x12=3,000,000 1,950,000 กำลังการผลิต ต่อ 36 ชม. 320x12=3,840 ลิตร 3,840ลิตร ใช้ LPG 1,281 กิโลกรัม 232 กิโลกรัม ค่าใช้จ่าย LPG 28,182 บาท 5,104 บาท ค่าพลังงานต่อน้ำสกัด 1 ลิตร 7.33 บาท 1.32 บาท เครื่องสกัดด่วนรุ่น HX-45 จำนวน 1 เครื่อง สามารถทดแทนหม้อต้มขนาด 2,000 ลิตร 12 หม้อ วัตถุดิบสมุนไพร : น้ำ = 1:10 LPG 1 กิโลกรัม มีค่าปริมาณความร้อน 11900 กิโลแคลอรี่ ราคา 22 บาท หม้อต้มขนาด 2,000 ลิตร x 12 หม้อ ใช้ LPG = 1,281 กิโลกรัม ค่าใช้จ่ายพลังงาน LPG = 1,281 x 22 = 28,182 บาท ค่าพลังงานต่อน้ำสกัด 1 ลิตร = 7.33 บาท/ลิตร เครื่องสกัดด่วนรุ่น HX-45 ใช้ LPG = 232 กิโลกรัม ค่าใช้จ่ายพลังงาน LPG = 232 x 22 = 5,104 บาท ค่าพลังงานต่อน้ำสกัด 1 ลิตร = 1.32 บาท/ลิตร ใน 1 ปี ผลิตน้ำสกัด จำนวน = 3840 ลิตร/36 ชม. x 24 ชม./วัน x 300 วัน/ปี = 768,000 ลิตร/วัน ค่าพลังงานต่อปีสำหรับหม้อต้มขนาด 2000 ลิตร x 12 หม้อ = 768,000 ลิตร x 7.33 บาท/ลิตร = 5,629,440 บาท ค่าพลังงานต่อปีสำหรับเครื่องสกัดด่วน รุ่น HX-45 = 768,000 ลิตร x 1.32 บาท/ลิตร = 1,013,760 บาท เมื่อใช้เครื่องสกัดด่วน รุ่น HX-45 จะประหยัดค่าพลังงานต่อปี = 5,629,440 - 1,013,760 = 4,615,680 บาท Hi-speed Extractor is extracted using high temperature and high pressure water to erode and flow through the grind herbal in order to get extract water. This process is 3-5 times faster than a conventional extractor and it produces a lot of extract water with only diluted waste remaining. Examples of material that can use for extraction include coffee, tea, ginger etc. Data Comparison between HI SPEED EXTRACTOR and NORMAL BOILING POT When comparing between Boiling Pot and HighSpeed Extractor HX-45 by using 32kg herbs, we see that HighSpeed Extractor HX-45 is better in many ways. Boiling Pot2,000 L Hi Speed ExtractorHX-45 Hot water1500 l Hot water320 l time to process 36 hr time to process3 hr remaining of extracting water 320 l remaining of extracting water320 l Concentrate2.5 Brix Concentrate3 Brix Use Energy 1,270,588 Kcal User Energy230,400 Kcal Heat Energy5.5 times Heat Energy1 time Calculate Thermal Energy High Speed Extractor 2,000 liter Latent Heat 1,500 liter × 650 Kcal/ liter = 975,000 Kcal Sensible Heat 1,500 × (100-30) ×1 Kcal/ liter = 105,000 Kcal Total = 1,080,000 Kcal Calculate heat transmission performance 85% Total heat transmission = 1,080,000 / 85% = 1,270,588 Kcal High Speed Extractor HX-45 Latent Heat 320 liter × 650 Kcal/ liter = 208,000 Kcal Sensible Heat 320 (100-30) ×1 Kcal/ liter = 22,400 Kcal Total = 230,400 Kcal Calculate heat transmission performance 100% Total heat transmission = 230,400 / 100% = 230,400 Kca When use hi speed extractorHX-45 will save energy per year title boiling pot2,000 liter high speed extractorHX-45 price 250,000x12=3,000,000 1,950,000 capacity per 36 hrs. 320x12=3,840 liter 3,840liter LPG 1,281 Kg 232 Kg LPG Cost 28,182 bath 5,104 bath energy per water extracting 1 l 7.33 bath 1.32 bath Hi Speed Extractor HX-45 1 machine can use instead of boiling pot 2,000 liter 12 pot Herb : water = 1:10 LPG 1 kg with energy 11900 Kcal price 22 bath Boiling Pot 2,000 liter x 12 pot use LPG = 1,281 Kg LPG Cost = 1,281 x 22 = 28,182 bath Energy for extrator water 1 liter = 7.33 bath/liter For Hi speed extractor HX-45 Use LPG = 232 kg LPG cost = 232 x 22 = 5,104 bath Energy for extract water 1 liter = 1.32 bath/liter In 1 year produce extract water = 3840 liter/36 hr. x 24 hr./day x 300 day/year = 768,000 liter/day Boiling Pot energy per year 2000 liter x 12 pot = 768,000 liter x 7.33 bath/liter = 5,629,440 bath Hi speed extractor HX-45 energy per year = 768,000 liter x 1.32 bath/liter = 1,013,760 bath When use Hi speed extractor HX-45 will save energy = 5,629,440 - 1,013,760 = 4,615,680 bath
เครื่องอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
Super heat steam เป็นระบบการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยิ่งยวด ซึ่งสามารถรักษาคุณภาพ สี กลิ่น รส ของอาหารได้ดีเยี่ยม เป็นระบบที่พัฒนาสูงกว่าระบบการอบแบบใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์โดยตรงที่ได้ อาหารที่ด้อยคุณภาพกว่า Super-heated steam dryer is superheated steam drying that has excellent ability to maintain quality, color, and flavor of the food. The system was developed over a system using heat from the heater directly to a distressed over food which will give low quality of product.
เครื่องระเหยแอลกอฮอล์
เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ หนึ่งในการสกัดสารสำคัญที่ใช้อย่างแพร่หลายคือการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ การสกัดด้วยแอลกอฮอล์ใช้ในอุตสาหกรรมยา สมุนไพร อาหาร เครื่องดื่ม และเคมีภัณฑ์ ซึ่งแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายที่มีราคาแพง หลังจากการสกัดจึงจำเป็นต้องนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดต้นทุนในการผลิต Alcohol Recover Evaporator is a machine that evaporates alcohol to reuse repeatedly because one of the most widely used is the extraction with alcohol. The alcohol extracts mostly used in herbal medicine industry, food and beverage, chemicals, and also solvents alcohol is very expensive. So, after extraction alcohol needs to be reused in order to reduce production costs.
เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง
เครื่องระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น ใช้อุณหภูมิในการระเหยที่ต่ำที่40⁰c- 60⁰cจึง ช่วยรักษาคุณค่าสารสำคัญของวัตถุดิบ และประหยัดพลังงาน ใช้ได้กับของเหลวเกือบทุกชนิดซึ่งในการทำผงแห้งเราจะใช้เครื่อง Evaporator(เครื่องระเหย) ก่อนที่จะเข้าเครื่อง Spray Dryer (สเปรย์ดรายเออร์) เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน และเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่อง EVAPORATOR(เครื่องระเหย) เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น, นมข้น, หัวเชื้อสารสกัดสมุนไพร, ยาน้ำ เครื่องขนาดใหญ่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา Falling Film Evaporator(เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง) VPF - 1500/2F Euro - สามารถระเหยน้ำได้ 1500 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60⁰c - สามารถระเหยวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่ 40⁰c ถึง 60⁰cเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุด - สามารถนำสารละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก - ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการระเหยภายใต้สูญญากาศ - ปรับตั้งสมดุลระบบการเดินเครื่องได้ง่ายรวดเร็ว - สามารถปรับอัตราการป้อนและการไหลเวียนของวัตถุดิบได้ละเอียดทุกระดับ - สามารถปรับและควบคุมระบบสูญญากาศแบบอัตโนมัติ - ระบบการจ่ายออกของน้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ Falling Film Evaporator(เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง) VP - 300 Euro High yield and Premium Quality by Euro Technology: •สามารถระเหยน้ำได้ 300 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60⁰c •สามารถระเหยวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่ 40⁰cถึง 60⁰cเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุด • สามารถนำสารละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก • ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการระเหยภายใต้สูญญากาศ •ปรับตั้งสมดุลระบบการเดินเครื่องได้ง่ายรวดเร็ว •สามารถปรับอัตราการป้อนและการไหลเวียนของวัตถุดิบได้ละเอียดทุกระดับ •สามารถปรับและควบคุมระบบสูญญากาศแบบอัตโนมัติ • ระบบการจ่ายออกของน้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ Falling Film Evaporator(เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง) VP - 100 Euro High yield and Premium Quality by Euro Technology : •สามารถระเหยน้ำได้ 100 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60⁰c •สามารถระเหยวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่ 40⁰cถึง 60⁰cเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุด • สามารถนำสารละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก • ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการระเหยภายใต้สูญญากาศ •ปรับตั้งสมดุลระบบการเดินเครื่องได้ง่ายรวดเร็ว •สามารถปรับอัตราการป้อนและการไหลเวียนของวัตถุดิบได้ละเอียดทุกระดับ •สามารถปรับและควบคุมระบบสูญญากาศแบบอัตโนมัติ •ระบบการจ่ายออกของน้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ เครื่องขนาดเล็กเหมาะสำหรับการศึกษาและการวิจัย Falling Film Evaporator(เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง) VP - 30 Euro High yield and Premium Quality by Euro Technology : •สามารถระเหยน้ำได้ 30 ลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60⁰c •สามารถระเหยวัตถุดิบด้วยอุณหภูมิต่ำตั้งแต่ 40⁰cถึง 60⁰cเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีที่สุด •สามารถนำสารละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมีราคาแพงกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก • ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบพิเศษเฉพาะสำหรับการระเหยภายใต้สูญญากาศ •ปรับตั้งสมดุลระบบการเดินเครื่องได้ง่ายรวดเร็ว •สามารถปรับอัตราการป้อนและการไหลเวียนของวัตถุดิบได้ละเอียดทุกระดับ • สามารถปรับและควบคุมระบบสูญญากาศแบบอัตโนมัติ • ระบบการจ่ายออกของน้ำกลั่นเป็นแบบอัตโนมัติ Features of our Falling film evaporators - Evaporation at Low Temperature of 40⁰C - 60⁰C to maintain best quality of the product - Alcohol solution is reusable - Low operating cost and machinery with an exclusive design for evaporation under vacuum - Easy to set the balance system - Can adjust the feed rate and the flow of materials at all levels - Adjusted and automatic vacuum control system - Automated out of the water supply system Models for Food and Pharmacy Industry Falling Film Evaporator VPF - 1500/2F Euro : Water Evaporation 1500L/hr at 60⁰C Falling Film Evaporator VP - 300 Euro : Water Evaporation 300L/hr at 60⁰C Falling Film Evaporator VP - 100 Euro : Water Evaporation 100L/hr at 60⁰C Model for Education and Research in University and Education Institute Falling Film Evaporator VP - 30 Euro : Water Evaporation 30L/hr at 60⁰C
ชุดเครื่องจักรผลิตอาหาร
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะลงทุนเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าแบบครบวงจร เพียงแค่เตรียมวัตถุดิบที่ต้องการแปรรูปมาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยชุดเครื่องจักรของเราเท่านั้น เรามีชุดเครื่องจักรที่สามารถแปรรูปวัตถุดิบจนเป็นสินค้าสำเร็จนำไปวางขายได้ทันที ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารผงสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต นมผง นมเม็ดสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต กาแฟผง สำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิตยีสต์ผงสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต กะทิผง สำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต มะนาวผง สำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต ต้นกล้าข้าวสาลี ผงสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต คอลลาเจนผง สำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิตสมุนไพรผงสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต เห็ดหลินจือผง สำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต ถังเช่าผงสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต โสมสกัดผง สำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต ขมิ้นผงสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต กระชายผง สำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต ชากฤษณาผงสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิต หญ้าปักกิ่งผง สำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ ผง,เม็ดสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารเม็ดสุนัขสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารเม็ดแมวสำเร็จรูป ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารกุ้งสำเร็จรูป Food processing machine line Coffeepowderprocessing machine line Milk powderprocessing machine line Coconut powder processing machine line Lime powderprocessing machine line Collagen powderprocessing machine line Cream powder powderprocessing machine line Herb processing machine line Garlic powder powderprocessing machine line Ginseng powder powderprocessing machine line Ganoderma lucidum powderprocessing machine line Curcuma longa powder powderprocessing machine line Ginger powder powderprocessing machine line
รับจัดงบประมาณ โรงงานต้นแบบ
ที่ปรึกษา รับจัดตั้งงบประมาณ เครื่องจักรแปรรูปอาหาร ยา สมุนไพร และพืชผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการพาณิชย์ ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาด SME เพื่อการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน งานวิจัย ทั้งในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ครุภัณฑ์อาชีวะ แบบที่ 1 ขั้นตอนการสกัดยาสมุนไพรชนิดน้ำและชนิดผง แบบที่ 2 ขั้นตอนการบดชิ้นสมุนไพรแห้งให้เป็นผงละเอียด แบบที่ 3 ขั้นตอนการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หนึ่งใน ความภาคภูมิใจของเรา เราได้ให้คำปรึกษาด้านการจัดงบประมาณ พร้อมทั้งสรรหาและผลิต ชุดเครื่องจักร และ อุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านอาหาร ยา และสมุนไพร แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบชุดเครื่องจักรแปรรูปอาหารเพื่อการเรียนการสอนและงาน วิจัย พร้อมยินดีให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้านอาหาร ยา และสมุนไพรในการจัดงบประมาณ การจัดชุดอุปกรณ์ เครื่องมือแลป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา
รับจ้างผลิต / บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. รับจ้างผลิต รับแปรรูปอาหารและสมุนไพรเรามีบริการรับสกัด ระเหยข้น และแปรรูปด้วยเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย สกัดHi-speed Extractor (เครื่องสกัดด่วน) นำวัตถุดิบเช่น ชา สมุนไพร มาสกัดเอาสารสำคัญออกมาในรูปของเหลวด้วยเครื่องสกัดด่วน ซึ่งเมื่อเทียบกับสกัดแบบต้มแล้ว สามารถสกัดได้เร็วกว่า 3-5 เท่า และได้ตัวยามากกว่า ตัวอย่างเช่น ใบชา แปรรูปเป็น น้ำชา, ขมิ้น แปรรูปเป็น น้ำขมิ้นชัน ระเหยข้นด้วย Evaporator (เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง) การระเหยน้ำออกจากของเหลวเพื่อที่จะทำให้ของเหลวนั้นมีสารสำคัญเข้มข้น ขึ้นตามต้องการด้วยเครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบางใช้อุณภูมิที่ต่ำ และระยะเวลาที่รวดเร็วในการระเหยข้น ทำให้สารสำคัญไม่สูญเสียคุณค่าในการแปรรูป ตัวอย่างเช่น นม แปรรูปเป็น นมข้น, น้ำมะพร้าว แปรรูปเป็น น้ำมะพร้าวเข้นข้น ทำผงแปรรูปด้วยSpray Dryer (เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย) นำวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวมาแปรรูปเป็นผงแห้ง ด้วยเครื่อง Spray dryer ซึ่งสามารถนำผงที่ได้ไปอัดเป็นเม็ด หรือบรรจุเป็นแคปซูลได้ ตัวอย่างเช่น นม แปรรูปเป็น นมผง, น้ำสมุนไพรสกัด แปรรูปเป็น ผงสมุนไพร 2.บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D for NEW PRODUCT) เรามีการบริการวิจัยเพื่อการอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Drying) ซึ่งการทำผงแห้งมีคุณประโยชน์มากมายได้แก่: 1. เพิ่มอายุขัยของสินค้า 2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า 3. ลดต้นทุนค่าขนส่ง 4. เพิ่มสินค้าทางเลือกแก่ลูกค้า วัตถุดิบแต่ละชนิดที่มีลักษณะที่แตกต่างกันจะมีเทคนิคกรรมวิธีในการทำ Spray Drying แตกต่างกันออกไปเช่นกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิจัยในช่วงเริ่มต้นก่อนการผลิตจริง ซึ่งทางเรามีอุปกรณ์ เครื่องจักร Spray Dryer ทีมงานนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำผงอบแห้ง กำกับโดยอาจารย์ปริญญาเอกทางสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ฟรี คอร์สฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร
ฟรี คอร์สฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร • ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร สมุนไพร และเคมีภัณฑ์ • ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Spray Dryer และ Evaporator • สาธิตวิธีการทำงานเครื่อง Spray Dryer ตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์โคนมจากทั่วประเทศได้เข้ารับการถ่ายทอดคอร์สฝึกอบรมการแปรรูปอาหารด้วย Spray Dryerและได้นำน้ำนมดิบของแต่ละสหกรณ์มาทดลองผลิตนมผง ซึ่งนมผงที่ได้มีกลิ่นหอม รสเข้ม หวาน มัน อร่อยเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกลุ่มสหกรณ์โคนมที่ได้มารับการถ่ายทอดประกอบไปด้วย : • สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด • สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด • สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด • สหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด • สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค พัฒนานิคม จำกัด Free Spray Drying technology course educate in processing food, herb and cosmetic educate in principle of Spray Dryer and Evaporator Spray Drying demonstration At 8 February 2013,Representatives of milk cooperative from around Thailand had been educated in spray drying technology course and also brought milk from each cooperative, to spray dried. The powder was satisfied.
ผลงาน
โรงนมผงในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สมเด็จ พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตร เครื่อง Spray Dyer(สเปรย์ดรายเออร์) และ Evaporator(เครื่องระเหย) ในโรงนมผง โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาซึ่งออกแบบและสร้างโดย บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีคุณธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี ประธานบริษัท เฝ้าถวายรับการเสด็จเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำพิธีในวันพืชมงคล 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 Royal Chitralada Agricultural Projects In 1969, having perceived the surplus in the fresh milk market, His Majesty the King decided to study the possibility of turning raw milk into powdered milk for long-term storage. So, Thailand’s first powdered milk factory, all designed and constructed by Thais, was established and was conferred the name “Suan Dusit Milk Powder Plant” by His Majesty. In the production, first, raw milk that passed quality control is evaporated to reduce the amount of water. Condensed milk is then sprayed into a spray dry machine to produce powered milk. ตัวอย่างลูกค้าของเรา กลุ่มธุรกิจและ สหกรณ์ บริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด(หมอเส็ง) บริษัท ไบโอเทค จำกัด บริษัท ไวท์เฮ้าส์ จำกัด บริษัท ซุพพีเรีย จำกัด บริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด บริษัท เอฟไอซี-แลคโต จำกัด บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด บริษัท เสริมบุญสมุนไพรธรรมชาติจำกัด บริษัท กรีนเอิร์ธไบโอเทคโนโลยี จำกัด POWER ELEC­TRON­ICS OF MINILAB CO.,LTD บริษัท ฮิตาชิเฟอร์ไรท์(ประเทศไทย)จำกัด บริษัทไทยเยอรมันเซรามิคอินดัสทรีจำกัด (มหาชน) บริษัท DYN­ASTY จำกัด บริษัท โรแยลซีรามิค อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) บริษัท โสสุโก้ กรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด บริษัท แอพพลาย เคมิคอล จำกัด บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสทรี่ จำกัด(มหาชน) บริษัท สหโมเสตอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท นครโมเสด จำกัด บริษัท พงษ์ไพบูลย์ จำกัด บริษัท ต. วัฒนา จำกัด บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุตรดิถต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KING'S MONGKUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG KING'S MONGKUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG bought FALLING FILM EVAPORATOR (MINILAB MODEL VP - 10) and SPRAY DRYER (MINILAB SDE – 10) to use for education and research development. บริษัท ฉัตรชัยการแพทย์แผนโบราณ จำกัด (หมอเส็ง) SPRAY DRYER(สเปรย์ดรายเออร์) SDE-50 EURO FALLING FILM EVAPORATOR(เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง) VP-50 THAI FERRITE INDUSTRY CO., LTD. - SPRAY DRYER MODEL SDG – 700 บริษัทในเครือซีพี SPRAYDRYER(สเปรย์ดรายเออร์)รุ่น SDG-500 I EURO และเครื่องระบายความร้อนจากกองผงแห้ง
รางวัลที่ได้รับ
Best of the Best Technology Award Euro Best Spray Dryer won "Best of the Best Technology Award 2007",the first Spray Dryer of Thailand. Quality is as good as international model but 2-3 times lower price. Thai government attend to support Thai technology, and gave award in "TechnoMart & InnoMart 2007" exhibition, by International Innovation Agency .On 4 October 2007, Professer Dr.Yongyuth Yuthavong (ministor of science and technology ministry) gave Euro Best company "Best of the Best Technology Award 2007" at Impact Muangthong thani. Continued Technology Development Award We have kept developing our technology. Euro Best Spray Dryer won "Continued Technology Development Award 2011". Spray Dyer has been developed in efficiency and effectiveness. Thai government attend to support Thai technology, and gave award in "TechnoMart & InnoMart 2011" exhibition, by International Innovation Agency . On 25 October 2011, Dr.Plodprasop Suraswadi (Vice Prime minister and former minister of science and technology ministry) gave Euro Best company "Best of the Best Technology Award 2011" at Bitec Bangna.
ถัง หม้อต้มความดัน
รับทำ ผลิต ขาย ถัง หม้อ แทงค์ stainless steel ขนาด 100, 200, 1000 ลิตร และขนาดอื่นๆ Storage Tank - ถังเก็บน้ำ - ถังเก็บน้ำมัน - ถังเก็บสารเคมี Hot Tank, Pressure Tank - หม้อต้มความดันสแตนเลส, jacket pan, hot oil pan สำหรับต้มยาจีน ต้มสมุนไพรต่างๆ - หม้อต้มสกัดแบบมีความดัน, ไม่ใช้ความดัน - แบบมีใบกวน, ไม่มีใบกวน - แบบใช้ ไอน้ำ steam, แก๊สหุงต้ม LPG Gas ถังเย็น ถังเก็บความเย็น สำหรับเก็บ นม, น้ำมะพร้าว, และอื่นๆ Manufacturing for tank, bucket, pot, stainless steel size 100, 200, 1000 liters or more Storage Tank - Water Tank - Oil Tank - Chemical Tank Hot Tank, Pressure Tank - Boiling pot stainless - jacket pan, hot oil pan - Boiling bot for extracting with pressure, and no pressure with agitator, no agitator with steam - LPG Gas Cooling Tank for keeping milk, coconut juice, etc
เครื่องเกาะกลุ่ม
Agglomerator (เครื่องเกาะกลุ่ม) คือ เครื่องที่ทำให้ผงที่ได้จาก Spray dryer มีขนาดอนุภาคใหญ่ขึ้นเพื่อทำให้ละลายน้ำได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการ Agglomeration ผ่านเครื่อง Agglomerator จะที่พื้นที่ผิวสัมผัสน้ำมากขึ้น มีความหนาแน่นรวมรวมตัวเป็นก้อนเพื่อให้อนุภาคผงจับตัวกันหลวมๆ ซึ่งทำให้ผงไปละลายน้ำได้ดีเมื่อนำไปใช้ หรือรับประทาน ขึ้นอยู่วัตุดิบที่นำมาแปรรูป Agglomerator is the machine that is used to convert powdered particle from Spray dryer into larger particles so that it can melt in the water better. When we perform Agglomeration by Agglomerator, it increases the surface area resulting in it melting better in water.
หนังสือรับรองผลงาน
Certificates หนังสือรับรองผลงาน
แคตตาล็อกเครื่องจักร ภาษาไทย
แคตตาล็อกเครื่องจักร ภาษาไทย Catalogue English
เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่
เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ ( TWIN DRUM DRYER ) ชุดเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ใช้ทำวัตถุดิบของเหลวให้แห้งโดยเทวัตถุดิบของเหลวลงในช่องระหว่างลูกกลิ้ง สองลูกที่ติดตั้งให้ชิดกัน เมื่อลูกกลิ้งทั้งสองลูกหมุน วัตถุดิบของเหลวจะเคลือบลงบนพื้นผิวของลูกกลิ้ง ซึ่งถูกทำให้ร้อนด้วยไอน้ำ เมื่อลูกกลิ้งหมุนเคลื่อนที่ไปในช่วงระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้วัตถุดิบของเหลวที่ถูกผิวลูกกลิ้งร้อนแห้งตัวลงพอดี หลังจากนั้นวัตถุดิบที่แห้งแล้วจะถูกใบมีดขูดออกจากผิวลูกกลิ้ง ตกลงไปในภาชนะที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด
เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed Granulator) เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบดเป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เซชั่น ทำผงเกาะกลุ่ม (GRANULATION) และ การเคลือบผง (COATING) ลมร้อนจะถูกความดันดูดไหลผ่านทางตะแกรงของวัตถุดิบ วัตถุดิบจะถูกลมร้อนยกขึ้นจากด้านล่างและหมุนลอยอยู่ในถังอบแห้ง ทำให้ความชื้นในวัตถุดิบระเหยจนแห้ง รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
ถังต้มกวน 3ชั้น ถังเก็บความเย็นหุ้มฉนวน ใช้ ไฟฟ้า ไอน้ำ แก๊ส
ถังต้มกวน 3 ชั้น ถังเก็บความเย็นหุ้มฉนวน ใช้ ไฟฟ้า ไอน้ำ แก๊ส (Reactortank/ Mixing tank/ Heating tank/ Boiling tank/ Cooling tank/ Ice bank/ Agitator) ถังต้มกวนอุตสาหกรรม แบบให้ความร้อนด้วย ฮีทเตอร์ไฟฟ้า, ไอน้ำ (Steam) จากบอยเลอร์, หัวพ่นเตาแก๊ส Hot oil tank ถัง3ขั้น ล้อมรอบด้วยน้ำมันร้อน บุด้วยฉนวนกันร้อน Dimple plate jacket exchanger ลักษณะโครงสร้างพิเศษที่มีการถ่ายเทความร้อนได้ดี ถัง3ชั้น บุด้วยแผ่นสแตนเลสมีช่องไว้สำหรับป้อนไอน้ำ หรือ น้ำร้อน หรือ น้ำเย็น เพื่อถ่ายเทความร้อน บุด้วยฉนวนกันร้อน Mixing tank ถังผสมกวน Ice bank/ Milk tank ถังเก็บความเย็นหุ้มฉนวน CIP System รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
Freeze Dryer เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เครื่องทำแห้งด้วยการแช่แข็งทำให้น้ำเป็นของแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันภายในเครื่องให้เกิดการระเหิดของน้ำแข็งกลายเป็นไอจนกระทั่งวัตถุดิบแห้ง เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)ใช้สำหรับการทำให้ผลิตภัณฑ์แห้งโดยอาศัยการแช่แข็งในขณะที่อุณหภูมิต่ำและระเหิดเอาน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ภายใต้ภาวะสุญญากาศ ทำให้ลดการทำลายโครงสร้างและเนื้อเยื่อวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูงและคืนตัวได้ดีจึงสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ทั้ง สี กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส แต่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับการทำให้แห้งแบบลมร้อนทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย Essential oil distiller เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยความร้อนจากน้ำ หรือ ไอน้ำ น้ำมันจะถูกนำพาไปกับไอระเหย เมื่อเข้าสู่ถังควบแน่นที่มีน้ำเย็นหล่อเลี้ยงจะทำให้ควบแน่นเป็นของเหลว น้ำมันจะแยกชั้นกับน้ำเนื่องด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน เครื่องสกัดน้ำมันจากพืชพรรณไม้หอมนานาชนิด เช่น น้ำหอมลาเวนเดอร์, น้ำมันมะกรูด, ไม้กฤษณา, ดอกกุหลาบ, ดอกมะลิ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม: การกลั่น (Distillation) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
เครื่องทอดสุญญากาศ
เครื่องทอดสุญญากาศ ( VACUUM FRYER ) การทอดภายในสภาวะสุญญากาศ ทำให้สามารถใช้อุณหภูมิต่ำ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
เครื่องหั่นเห็ดหลินจือ เครื่องหั่นกิ่งใบ เครื่องหั่นผักผลไม้
เครื่องหั่นเห็ดหลินจือ/เครื่องหั่นกิ่งใบเครื่องจักรที่ใช้ในการหั่นผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดตามที่ต้องการ และมีขนาดที่สม่ำเสมอ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับหั่นใบอ่อนและแข็งของสมุนไพรหลายชนิดนอกจากเห็ดหลินจือแล้วยังสามารถใช้ได้กับรากและเถาวัลย์อีกด้วย นอกเหนือจากนี้ยังสามารถใช้ได้สมุนไพรชนิดอื่นอีกด้วยเช่นรากชะเอม,สาหร่ายทะเล,ใบของต้นยาสูบ เป็นต้น เครื่องหั่นผักผลไม้อเนกประสงค์(Cutting Machine)เครื่องหั่นผลไม้เอนกประสงค์ ใช้สำหรับหั่นผักผลไม้ให้เป็นลักษณะต่างๆ เหมาะสำหรับผักผลไม้ทุกชนิด สามารถใช้หั่นสมุนไพรที่มีความแข็ง เช่น เห็ดหลินจือ ไพล ขมิ้นชัน เป็นต้น สามารถเปลี่ยนใบมีดเพื่อเลือกลักษณะการหั่นได้ เช่น หั่นแบบแผ่นบาง หั่นแบบเส้น และหั่นแบบลูกเต๋า เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
เครื่องหีบน้ำมันแบบเย็น
เครื่องหีบน้ำมันแบบเย็น (COLD OIL SCREW PRESS)เป็นเครื่องสกัดน้ำมันแบบเย็นโดยแรงบีบอัดแบบเกลียวเพื่อสกัดน้ำมันออกจากวัตถุดิบ ซึ่งเครื่องสกัดเย็นเหมาะกับการสกัดวัตถุดิบที่มีความมันเป็นส่วนประกอบจำพวก ผักกาดก้านขาว เมล็ดละหุ่ง น้ำมันเมล็ดชาเป็นต้น โดยเครื่องสกัดจะทำงานด้วยการกรองน้ำมันแบบความดันบวก ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใส ซึ่งการสกัดน้ำมันแบบเย็นนี้ใช้พลังงานในกระบวนการสกัดน้อยกว่า วัตถุดิบน้อยกว่า และ ไร้เสียงรบกวนและทำงานที่อุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบจำพวก สีและรสชาติได้ดีกว่า มีจุดเกิดควันที่ต่ำ และมีการเปลี่ยนแปลงความชื้น จึงไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการสกัดเย็นได้แก่ วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดเย็นให้ได้คุณภาพน้ำมันที่ดี รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
เครื่องอบแบบถาดหมุน
เครื่องอบแบบถาดหมุน (TRAY DRYER) ตู้อบแห้งแบบถาด(Tray dryer)เป็นการเป่าด้วยลมร้อนขนานไปกับผิวของผลิตภัณฑ์ หรือเป่าลมตั้งฉากผ่านถาดที่ให้ลมผ่านได้ โดยทำงานร่วมกับฮีตเตอร์ (heater) และ โบลว์เวอร์ (blower) เพื่อให้ลมร้อนผ่านเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ซึ่งลมที่ผ่านเข้าไปในผลิตภัณฑ์จะช่วยลดความชื้น และลมร้อนนั้นมีความเร็วไม่สูงมากจึงทำให้วัตถุอยู่นิ่ง ไม่เกิดการสั่นสะเทือนหรือการแตกหักของผลิตภัณฑ์ ตู้อบแห้งแบบถาดมีหลักการทำงานแบบชุด ๆ (batch) หรืออบผลิตภัณฑ์หลาย ๆ ชนิดแต่จำนวนน้อย ๆ และควรปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
เครื่องผสมแบบลูกเต๋า
เครื่องผสมแบบลูกเต๋า (Cubic Mixer) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อEuro Best Technology Co., Ltd.733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILANDT:+66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275F:+66 (02) 981 7856ฝ่ายการตลาด:คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร / คุณสุวิชัย / คุณจิรกิตติ์E-mail:euro_best@hotmail.com
ปริมาณวัตถุดิบ และ ค่าทดสอบตัวอย่าง
ปริมาณวัตถุดิบ และ ค่าทดสอบตัวอย่าง (Quantity and Price for Testing Sample) - Spray dryer (เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย) - Falling film evaporator (เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง) - Alcohol evaporator (เครื่องระเหยแอลกอฮอล์) - Hi-speed extractor (เครื่องสกัดด่วน) - Fluidized Bed Drier (เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด) - Distillation (เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย) - Freeze drier (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) - Grinder (เครื่องบดครีมละเอียด) - Drum drier (เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่) - Tray drier (เครื่องอบแบบถาดหมุน) - Tank / ถัง (หม้อต้มความดัน) - Cubic mixer (เครื่องผสมแห้งแบบลูกเต๋า) - Slicer (เครื่องหั่นและบด) - Rotary evaporator (เครื่องระเหยแบบโรตารี่) - Cold oil screw press (เครื่องหีบน้ำมันแบบเย็น) รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ Euro Best Technology Co., Ltd. 733/746 Soi.Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILAND T: +66 (02) 574 2275, +66 (081) 807 2275 098-757 2275 F: +66 (02) 981 7856 ฝ่ายการตลาด: คุณวิจิตรา / คุณณัฐฏ์พัชร E-mail: sales@eurobestmail.com; euro_best@hotmail.com[/color
โบรชัวร์ / Brochure
With over 40 years of experience and expertise, we have continuously created and developed new technology for processing food, medicine and herbs. We have sample machines for you to visit and ready to test the actual production before making a purchase decision. We are the leading manufacturer and distributor of spray dryer and evaporator in Thailand. With excellent after-sales service and convenient to contact. Along with being a supporter of research machines of well-known universities and receiving the TMA from the Thai Machinery Association.
รับจ้างผลิต อาหาร ยา สมุนไพร และ เคมีภัณฑ์ แบบ OEM
สเปรย์ดราย (Spray drier) แปรรูปเป็นผงสกัด สกัดสมุนไพรระเหยเข้มข้นอุณหภูมิต่ำสุญญากาศ ผงน้ำผลไม้พร้อมชงดื่ม มะนาวผง สับปะรดผง ผงมะนาว ผลิตจากมะนาวแท้ธรรมชาติ 100% ไม่มีสารปรุงแต่ง Spray drying process แปรรูปของเหลวให้เป็นผงแห้งด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์Spray dryer นมผง นมอัดเม็ด กาแฟผง กาแฟพร้อมชงดื่ม สมุนไพรสกัดไทย จีน ถั่งเช่า ขิง ขมิ้น เห็ดหลินจือ Extraction process สกัดน้ำสมุนไพรด้วยเครื่องสกัดด่วนHi speed extractorหรือ หม้อต้มสกัด Evaporation process ระเหยเข้มข้นด้วยอุณหภมูิต่ำ 50 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบางFalling film evaporator ระเหยแอลกอฮอล์เพื่อนำกลับใช้ซ้ำด้วยAlcohol evaporator and recovery