Food Machinery Co.,Ltd.

Steamer / หม้อนึ่งแบบทรงกลม

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
    Steamer / หม้อนึ่งแบบทรงกลม
  • หมวดหมู่
    Steamer
  • ยี่ห้อ
    FM

คุณสมบัติ

1. หม้อนึ่งของ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ใช้เพื่อนึ่งอาหารชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ไอน้ำร้อนและมีระบบลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำ (optional) การนึ่งมีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกต่อขั้นตอนการทำงานความสะอาดผลิตภัณฑ์ การลอกหนัง หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิต ขั้นต่อไป

2. บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด รับออกแบบและผลิตตู้นึ่งหลายขนาด โดยมีความจุตั้งแต่ 2- 10 ตะกร้า ตัวหม้อสามารถผลิตได้ทั้ง ทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม พร้อมติดตั้งประตูฝาตู้ทั้งแบบฝาหมุนล๊อคสำหรับตู้ทรงกลมและบานพับเปิด - ปิด สำหรับตู้สี่เหลี่ยม มีเครื่องจับสัญญาณ (sensor) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิด ฝาหม้อซึ่งหากฝาหม้อปิดไม่สนิทเครื่องจะไม่สามารถเข้าสู้กระบวนการทำงานต่อไปได้

3. บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบควบคุมหม้อนึ่งทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เพื่อสนองความต้องการด้านกระบวนการผลิตอาหารแลความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาในการนึ่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบตามต้องการ

4. ตัวหม้อ ระบบท่อภายใน และอุปกรณ์เสริมทำด้วยสแตนเลสอย่างดี เป็นไปตามมาตรฐานGMP & HACCP พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีความทนทาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
Turn key project
- Food Machinery Co., Ltd. specializes in both providing machinery and constructing factory for food processing turnkey project. Our work includes design, construction, pipe of system work, and machine fabrication. - Our food processing turnkey project is specially designed to accommodate venous kinds of food processing plants, to improve efficiency of operations, and to lower capital costs. - We can provide both Semi-Automatic line and Fully Automatic line form loading/Receiving material until packaging and warehousing. - We have a well - established record in providing reliable machinery and service to customer in local and worldwide. - All of our engineering team works are always pleased to provide the professional advice and can help you select the optimal machines and equipment for your processing line.
หม้อฆ่าเชื้อแบบใช้น้ำร้อนพ่นฝอย
WATER SPRAY RETORT FEATURE AND BENEFITS “FM” Water Spray Retorts are designed to sterilize food and drinks in containers to destroy harmful bacteria, is manufactured in 4 standard sizes to accept all various types of containers such as aluminum pouches, glass bottles, plastic or aluminum containers and so on. Customer’s demand is satisfied with a range of capacity from 2 baskets to 8 baskets, single or double doors design with slip-way lock and sensor device to obstruct process working in case of incomplete door closing. All “FM” Water Spray Retort including vessels, work pipes and valves are fabricated in stainless steel in compliance with ASME standard and fully equipped with water level control, circulation alarm, warning alarm for process deviation, and temperature and pressure control. Our design and fabrication of semi and fully automatic retorts are in compliance with HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) & GMP (Good Manufacturing Practice) Spraying System The continuous spraying of water through a series of spray nozzles, located at an optimum position of spray pattern, with direct steam injection gives better constant and homogenous temperature distribution and heat transfer to cover on every inch of products. Optimum heat distribution (±0.5 ?C) Accurate pressure control (±0.05 bars) The heat exchanger for cooling provides optimum water quality and no contamination of the products by separating product contact water from cooling water. PRECESS 1. Water filling and Preheating and Coming up After filled and sealed containers are loaded into the retort, the process begins with filling some volume of water to a controlled level of the processing vessel (the water maybe pre-heated up to the required temperature to prevent temperature drop of the products at the beginning of the process) . Meanwhile the water in the vessel is heated by steam and circulated continuously until thoroughly obtaining the set-point temperature and pressure. At the same time the system injects the water through spray nozzles to increase product temperature. 2. Sterilizing During the thermal processing, the hot water is sprayed from the spray nozzles with an optimum adjusted spray angle onto every inch of pouches or containers until the programmed temperature and pressure meet the scheduled process time. 3. Cooling At the cooling phase, the circulating water passed through a plate heat exchanger which is now set to achieve a smooth transition into cooling. This water circulation continues working until the programmed temperature has been achieved.
เครื่องล้างภาชนะ
Washing Machine is interested by many food factories since it is very useful, convenience, and could reduce the washing step time, so that the production capacity could be increased. There are many kinds of wares could be cleaned by our Washing Machine such as baskets, tray, chopping board and other wares in food production. All materials used in washing machine are food grade and safe for food production processing. Working Process of “FM” Washing Machines Type: 2 Washing Zones 1. The ware inlet adjusting step Adjust the ware inlet according to the size of the ware which will be intended to the washing machine. 2. Temperature setting step Set the water temperature of every washing zone and also the speed of the conveyor. 3. Washing step The high pressure hot water and detergent are used in the washing steps which are separated to 2 washing zones as below details: · ZONE 1 DETERGENT OR HOT WATER WASHING ZONE This step is for cleaning the dirtiness out of all wares by detergent and hot water. The cleaning system is Hi-Pressure and Hi-Volume hot water by Flat spray nozzles to clean the wares. · ZONE 2 WASHING ZONE Clean the detergent out of the wares by High-Pressure hot water. Control System There are 2 control systems, automatic and manual system. “FM” Washing Machines Type: 2 Washing Zones could be set the water temperature of every washing zone and conveyor speed via the Control Panel.
เครื่องนึ่ง
Food Machinery Co., Ltd has designed and manufactured pre-cookers for food industry which has the pre-cooking step in production processing. There are 2 types of Pre-Cooker, circular and rectangular type. The pre-cooking step is almost the beginning step of food production; it is very important step, so the pre-cooker must be good in work efficiency. Our pre-cookers could be designed and manufactured according to the customer’s requirement. PROCESS 1. Venting PhaseAfter the products are loaded into the pre-cooker, hot steam is injected into the vessel. The temperature continuously grows from the initial pre-cooking temperature to the scheduled maximum processing temperature. At the same time, remaining air is steamed out via vent valve. 2. Cooking Phase Two modes are optional. 1. Timing Cooking ModeThe products are cooked by well distributed hot steam. The maximum processing temperature is controlled and held constantly in response to the holding time set. 2. Backbone Cooking ModeThe products are cooked by well distributed hot steam. This process is done until the target backbone is reached. Automatic measurements of the backbone temperature by probes at the widest portion of inside products are made in order to determine if the desired backbone temperature has been obtained. 3. Exhausting PhaseWhen cooking phase is already done, the exhausted valve opens and the blower starts to run for releasing remaining hot steam under programmed time. 4. Cooling PhaseAfter accomplishing of cooking phase, sprayed water is injected into the vessel to gently cool the product according to the planned time. CONTROL SYSTEM A Control System comprises a controller which is equipped with touch screen to control the operation of the pre-cooker. It is responsible for controlling all phases according to a scheduled time temperature profile. It is also designed to control and internal temperature in the product and terminate the phase when the process reaches a desired internal temperature and time. Process status including the data of equipment status, temperature, time, and alarm can be monitored and easily detected. The profile, collected in the program, could be selected to suit each kind of products. For customer’s alternatives, process cycles can be controlled by Central Host PC so that all pre-cookers are remotely monitored from Host PC in the control room. The host computer is used to provide input information for the controlled in controlling the whole precooking process. It is also used to receive process and display output information about the process which is generated by the controller.
หม้อฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำ
Food Machinery Co., Ltd has designed and manufactured various types of retorts. The efficiency of all types of retorts has been developed to reach our customer’s satisfaction, and will be developing continually. Food Machinery Co., Ltd’s retorts are designed to sterilize food in containers to destroy harmful bacteria. Various kinds of containers could be used in retorts such as pouches, bottles, plastic tray, aluminum tray, and so on. Direct Steam Retort “FM” Direct Steam Retorts are designed to sterilize food under injected steam. The containers which could be used for this retort type are the rigid containers packaging only. Process 1. Venting After filled and sealed rigid containers are loaded into the retort, hot steam is injected into the vessel. The temperature continuously grows to the scheduled maximum processing temperature. At the same time, remaining air is steamed out via vent valve. This step is performed to let the air out of the retort since the air remaining cause an ineffective heating process. 2. Sterilizing The products are sterilized by well distribute hot steam. The maximum processing temperature is controlled and held constantly in response to the holding time set. 3. Cooling At the cooling phase, the temperature and pressure inside the retort are controlled by reducing pressure, and filling water into the retort until the products are flooded and the desire product temperature has been achieved.
หม้อนึ่งแบบทรงกลม
คุณสมบัติ 1. หม้อนึ่งของ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ใช้เพื่อนึ่งอาหารชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ไอน้ำร้อนและมีระบบลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำ (optional) การนึ่งมีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกต่อขั้นตอนการทำงานความสะอาดผลิตภัณฑ์ การลอกหนัง หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิต ขั้นต่อไป 2. บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด รับออกแบบและผลิตตู้นึ่งหลายขนาด โดยมีความจุตั้งแต่ 2- 10 ตะกร้า ตัวหม้อสามารถผลิตได้ทั้ง ทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม พร้อมติดตั้งประตูฝาตู้ทั้งแบบฝาหมุนล๊อคสำหรับตู้ทรงกลมและบานพับเปิด - ปิด สำหรับตู้สี่เหลี่ยม มีเครื่องจับสัญญาณ (sensor) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิด ฝาหม้อซึ่งหากฝาหม้อปิดไม่สนิทเครื่องจะไม่สามารถเข้าสู้กระบวนการทำงานต่อไปได้ 3. บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบควบคุมหม้อนึ่งทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เพื่อสนองความต้องการด้านกระบวนการผลิตอาหารแลความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาในการนึ่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบตามต้องการ 4. ตัวหม้อ ระบบท่อภายใน และอุปกรณ์เสริมทำด้วยสแตนเลสอย่างดี เป็นไปตามมาตรฐานGMP & HACCP พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีความทนทาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา
หม้อนึ่งแบบทรงสี่เหลี่ยม
1. หม้อนึ่งของ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ใช้เพื่อนึ่งอาหารชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ไอน้ำร้อนและมีระบบลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำ (optional) การนึ่งมีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกต่อขั้นตอนการทำงานความสะอาดผลิตภัณฑ์ การลอกหนัง หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิต ขั้นต่อไป 2. บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด รับออกแบบและผลิตตู้นึ่งหลายขนาด โดยมีความจุตั้งแต่ 2- 10 ตะกร้าตัวหม้อสามารถผลิตได้ทั้ง ทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม พร้อมติดตั้งประตูฝาตู้ทั้งแบบฝาหมุนล๊อคสำหรับตู้ทรงกลมและบานพับเปิด - ปิด สำหรับตู้สี่เหลี่ยม มีเครื่องจับสัญญาณ (sensor) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิด ฝาหม้อซึ่งหากฝาหม้อปิดไม่สนิทเครื่องจะไม่สามารถเข้าสู้กระบวนการทำงานต่อไปได้ 3. บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบควบคุมหม้อนึ่งทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เพื่อสนองความต้องการด้านกระบวนการผลิตอาหารแลความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาในการนึ่งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบตามต้องการ 4. ตัวหม้อ ระบบท่อภายใน และอุปกรณ์เสริมทำด้วยสแตนเลสอย่างดี เป็นไปตามมาตรฐานGMP & HACCP พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีความทนทาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา