Food Wiki Thailand

blancher / เครื่องลวก

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
    blancher / เครื่องลวก
  • หมวดหมู่

เครื่องลวก (blancher) เป็นเครื่องจักรแปรรูปอาหาร (food processing equipment) ที่ใช้สำหรับ การลวก (blanching) ผัก ผลไม้ มันฝรั่ง

เครื่องลวก

การลวกวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร้อนทำลายเอนไซม์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาเช่น การเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ (enzymatic browning reaction)

เครื่องลวกที่ใช้ในกระบวนการผลิตมันฝรั่งทอด เป็นการล้างแป้งและน้ำตาลรีดิวส์ที่ผิว ซึ่งทำให้เกิดการไหม้ จากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล (browning reaction) ระหว่างการทอด


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
เครื่องคัดขนาดมันฝรั่ง
เครื่องคัดขนาดมันฝรั่ง ใช้เพื่อคัดขนาด หัวมันฝรั่งตาม เส้นผ่าศูนย์กลางของหัว โดยใช้ตะแกรงที่มีช่องเปิดต่างกัน หัวขนาดใหญ่ใช้สำหรับหั่นเป็นชิ้นยาว หัวขนาดเล็กหั่นเป็นเส้นสั้น หรือเป็นแว่น
เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่ง
การปอกเปลือกมันฝรั่ง (potato peeler) ใช้เพื่อปอกเปลือก (peeling) มันฝรั่ง (potato) ด้วยการพ่นไอน้ำความดันสูง (pressurized steam) เพื่อให้แป้งบริเวณชั้นเนื้อใต้เปลือกสุกเป็นชั้นบางๆ เปลือกแยกออกมาได้ง่าย และแยกเปลือกออกในถังหมุนที่ภายในมีแปรงเพื่อปัดเปลือกออก
เครื่องลวก
เครื่องลวก (blancher) เป็นเครื่องจักรแปรรูปอาหาร (food processing equipment) ที่ใช้สำหรับ การลวก (blanching) ผัก ผลไม้ มันฝรั่ง การลวกวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร้อนทำลายเอนไซม์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาเช่น การเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ (enzymatic browning reaction) เครื่องลวกที่ใช้ในกระบวนการผลิตมันฝรั่งทอด เป็นการล้างแป้งและน้ำตาลรีดิวส์ที่ผิว ซึ่งทำให้เกิดการไหม้ จากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล (browning reaction) ระหว่างการทอด