บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี จำกัด / Power Tech Chemical Industry Co., Ltd.

Amylose / Amylopectin / อะไมโลส / อะไมโลเพกทิน

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
    Amylose / Amylopectin / อะไมโลส / อะไมโลเพกทิน
  • หมวดหมู่
    Food composition analyzer
  • ยี่ห้อ
    Megazyme

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
ไซแลน (บีชวูด)
Download Data Sheet: P-XYLNBE Download pdf file: MegazymeBrochure
ซีไลต์, แอสซิด วอชดฺ
Download Data Sheet: G-CEL Download pdf file: Megazyme Brochure
แอลฟา-กลูโคซิเดส (ยีสท มอลเทส)
Download Data Sheet: E-MALTS Download pdf file: Megazyme Brochure
ทริส บัฟเฟอร์ ซอลท์
Download Data Sheet: B-TRIS500 Buffer Salt Download pdf file: Megazyme Brochure
เมส โมโนไฮเดรต บัฟเฟอร์ ซอลท์
Download Data Sheet: B-MES250 Download pdf file: Megazyme Brochure
มอลโท-โอลิโกแซคคาไรด์
View Megazyme's Maltotriose for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-MAL3 Maltotriose 5 g Download Data Sheet: O-MAL3 O-MAL4 Maltotetraose 100 mg Download Data Sheet: O-MAL4 O-MAL5 Maltopentaose 50 mg Download Data Sheet: O-MAL5 O-MAL6 Maltohexaose 250 mg Download Data Sheet: O-MAL6 O-MAL7 Maltoheptaose 500 mg Download Data Sheet: O-MAL7 O-MAL8 Maltooctaose 250 mg Download Data Sheet: O-MAL8 Download: Megazyme Brochure
เซลโล-โอลิโกแซคคาไรด์
View Megazyme's Cellooligosaccharides 1,4-β-D-Glucooligosaccharides for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-CTR Cellotriose 50MG Download Data Sheet: O-CTR O-CTE Cellotetraose 50MG Download Data Sheet: O-CTE O-CPE Cellopentaose 20MG Download Data Sheet: O-CPE O-CHE Cellohexaose 10MG Download Data Sheet: O-CHE Download: Megazyme Brochure
1,4 เบต้า-ดี- ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์
View Megazyme's 1,4-β-D-Xylooligosaccharides for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-XBI Xylobiose 50 mg Download Data Sheet: O-XBI O-XTR Xylotriose 50 mg Download Data Sheet: O-XTR O-XTE Xylotetraose 30 mg Download Data Sheet: O-XTE O-XPE Xylopentaose 10 mg Download Data Sheet: O-XPE O-XHE Xylohexaose 10 mg Download Data Sheet: O-XHE Download: Megazyme Brochure
1,4 เบต้า-ดี-แมนโนโอลิโกแซคคาไรด์
View Megazyme's 1,4-β-D-Mannooligosaccharides for use in research, biochemical enzyme assays and analytical applications. O-MBI Mannobiose 50 mg Download Data Sheet: O-MBI O-MTR Mannotriose 50 mg Download Data Sheet: O-MTR O-MTE Mannotetraose 30 mg Download Data Sheet: O-MTE O-MPE Mannopentaose 30 mg Download Data Sheet: O-MPE O-MHE Mannohexaose 20 mg Download Data Sheet: O-MHE Download: Megazyme Brochure
Agro-Food Analysis
Download Catalogue: Website Tutorial: β-Amylase Assay Procedure: Mixed Linkage β-Glucan Assay Procedure: Malt β-Glucanase Assay Procedure: α-Amylase Assay Procedure:
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
- A low cost, compact, robust, standalone spectrophotometer - Pre-installed protocols for use with an extensive range of Megazyme test kits - Exclusive software capable of performing sequential reactions - Fully automated data analysis (accounts for individual sample dilutions) - Twice as many tests using Megazyme test kits (option to use half assay volumes) - Use as a standard spectrophotometer in absorbance mode (MegaCalc™ compatible) - Suitable for low sample numbers/small laboratories/wineries
แอลฟาอะไมเลส
Ceralpha Kit for the assay of Cereal Alpha Amylase
เอทานอล
Ethanol Ethyl alcohol
น้ำตาลกลูโคส
D-Glucose (GOPOD Format)
Resistant Starch
Resistant Starch
การตรวจสอบ GMO
Canola / Cotton / Flax / Maize / Papaya / Potato / Rice / Soybean / Sugarbeet > CRM for Quantification of GMOs > GMO Detection GMOScreen GMOIdent GMOQuant DNA Extraction Protein Tests (Romer Labs)