Rentokil Initial (Thailand) Ltd.

Pest control / การควบคุมสัตว์รบกวน

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
    Pest control / การควบคุมสัตว์รบกวน
  • หมวดหมู่
    Pest control

Hygiene and cleanliness standards can never be compromised in this highly competitive industry. From, manufacturing, process and selling of consumables you must able to prove throughout the supply chain process you are protected from pest to your customers. This is Rentokil's department. We maintain Service Level Agreements with most of the country's leading food manufacturers, processors and retailers to protect their supply chain process against any pest problems.Different stages of food industry demand different levels of pest control. Our specialist Service Technicians and Quality Assurance Manager will work with you to devise effective defenses at every stage. They can also help with advice on working practices that can stop pests ever becoming a problem. And since we operate out of a network of offices across the country, we can provide the same consistent level of service wherever your manufacturing, process and retail facilities may be.The food manufacturing industry welcomed Rentokil's pest management - with services designed specifically to meet many of the food manufacturing industry's needs. Our proactive approach to pest management takes manufacturing pest control to a new level, with online reporting providing real-time incident alerts and a complete, transparent audit trail of all the incidents you faced - and how your protection responded.

การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหารนี้ จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่างๆไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภค ท่านจำเป็นจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ปราศจากการรบกวนของสัตว์รบกวนที่จะส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าของท่าน และหน้าที่ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเร็นโทคิลที่จะรักษาระดับของการบริการตามข้อตกลงร่วมกันกับผู้ประกอบและผลิตธุรกิจอาหารชั้นนำของประเทศและรวมไปถึงผู้ค้าปลีกเพื่อป้องกันทุกขั้นตอนให้ปลอดปัญหาจากสัตว์รบกวนในต่างขั้นตอนกันของอุตสาหกรรมอาหารจะมีความต้องการการควบคุมสัตว์รบกวนที่ต่างกัน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ควบคุมคุณภาพของเราจะทำงานร่วมกับท่านในการกำหนดรายละเอียดและวิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น และเนื่องจากเรามีสำนักงานสาขาอยู่ทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่า โรงการการผลิต โรงงานแปรรูป หรือ กลุ่มผู้ค้าปลีกจะอยู่ที่ใดก็ตามผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารให้การต้อนรับอย่างดีกับเร็นโทคิล เนื่องจากเราสามารถให้บริการที่คิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะแก่ความต้องการของผู้ประกอบการ การควบคุมสัตว์รบกวนอย่างมีประสิทธิภาพของเราช่วยยกระดับการควบคุมสัตว์รบกวนสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นอีกระดับหนึ่ง ด้วยระบบการรายงานผลออนไลน์ที่จะแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
การควบคุมสัตว์รบกวน
Hygiene and cleanliness standards can never be compromised in this highly competitive industry. From, manufacturing, process and selling of consumables you must able to prove throughout the supply chain process you are protected from pest to your customers. This is Rentokil's department. We maintain Service Level Agreements with most of the country's leading food manufacturers, processors and retailers to protect their supply chain process against any pest problems.Different stages of food industry demand different levels of pest control. Our specialist Service Technicians and Quality Assurance Manager will work with you to devise effective defenses at every stage. They can also help with advice on working practices that can stop pests ever becoming a problem. And since we operate out of a network of offices across the country, we can provide the same consistent level of service wherever your manufacturing, process and retail facilities may be.The food manufacturing industry welcomed Rentokil's pest management - with services designed specifically to meet many of the food manufacturing industry's needs. Our proactive approach to pest management takes manufacturing pest control to a new level, with online reporting providing real-time incident alerts and a complete, transparent audit trail of all the incidents you faced - and how your protection responded. การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหารนี้ จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่างๆไปจนถึงกระบวนการขายให้แก่ผู้บริโภค ท่านจำเป็นจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ปราศจากการรบกวนของสัตว์รบกวนที่จะส่งผลกระทบไปถึงลูกค้าของท่าน และหน้าที่ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเร็นโทคิลที่จะรักษาระดับของการบริการตามข้อตกลงร่วมกันกับผู้ประกอบและผลิตธุรกิจอาหารชั้นนำของประเทศและรวมไปถึงผู้ค้าปลีกเพื่อป้องกันทุกขั้นตอนให้ปลอดปัญหาจากสัตว์รบกวนในต่างขั้นตอนกันของอุตสาหกรรมอาหารจะมีความต้องการการควบคุมสัตว์รบกวนที่ต่างกัน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ควบคุมคุณภาพของเราจะทำงานร่วมกับท่านในการกำหนดรายละเอียดและวิธีแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น และเนื่องจากเรามีสำนักงานสาขาอยู่ทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่า โรงการการผลิต โรงงานแปรรูป หรือ กลุ่มผู้ค้าปลีกจะอยู่ที่ใดก็ตามผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารให้การต้อนรับอย่างดีกับเร็นโทคิล เนื่องจากเราสามารถให้บริการที่คิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะแก่ความต้องการของผู้ประกอบการ การควบคุมสัตว์รบกวนอย่างมีประสิทธิภาพของเราช่วยยกระดับการควบคุมสัตว์รบกวนสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นอีกระดับหนึ่ง ด้วยระบบการรายงานผลออนไลน์ที่จะแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที