Silver Cape Co., Ltd.

Micro Testing of Compressed Air ISO 8573 7 / ตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของอากาศอัด ISO 8573 7

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
    Micro Testing of Compressed Air ISO 8573 7 / ตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของอากาศอัด ISO 8573 7
  • หมวดหมู่
    Compressed Air Testing

Microbial (ISO 8573-7 Micro Testing of Compressed Air)

Test your compressed air for Microbial contaminants - Bacteria, Mold, Yeast


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
การทดสอบอากาศอัด
Compressed Air Testing Test your Compressed Air for Contaminant - Particle, Water and Oil “สารปนเปื้อน” คืออะไร สารปนเปื้อนหลัก อนุภาค - ของเหลว - ของแข็ง ความชื้นและน้ำ - ไอน้ำ ซึ่งจะแสดงผลเป็น pressure dew point - น้ำ ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว (ไม่ควรมี) น้ำมัน - ละอองน้ำมัน - ไอน้ำมัน - น้ำมัน ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว (ไม่ควรมี) สารปนเปื้อน..มาจากไหน ? สภาพแวดล้อมโดยรอบ - ฝุ่น, ทราย, เขม่าดำ, ออกไซด์ของโลหะ, ผลึกเกลือ, ไอน้ำ, ไอน้ำมัน, เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ คอมเพรสเซอร์ การปนเปื้อนที่มาจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ อนุภาคโลหะ สนิมซึ่งเกิดจากความชื้นจากอากาศที่เข้ามา แก๊สที่อาจมาจากคอมเพรสเซอร์ คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน คอมเพรสเซอร์แบบ Oil-free สามารถมีการปนเปื้อนน้ำมันได้ ไอน้ำมันจากอากาศที่ดูดเข้ามา ระบบท่อลำเลียงและถังกักเก็บ การปนเปื้อน..ส่งผลอย่างไร ? สนิม สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ ตะกรัน อุดตันในระบบ การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตรวจวัด.. ทำไมจึงมีความจำเป็น ? เพื่อความปลอดภัย - ของอาหาร, ยา และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ เช่น Air Dryer, ฟิลเตอร์ ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ อากาศอัดนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การปนเปื้อนมักพบในระบบอากาศอัด และมักไม่มีการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำงานของอุปกรณ์, ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ซึ่งมีอายุการใช้งานเกินกำหนด เป็นต้น การตรวจวัดอากาศอัดและการวัดระดับการปนเปื้อนในอากาศอัด จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์, ส่วนผสม, บรรจุภัณฑ์, ภาชนะเก็บ หรือพื้นผิวอื่นๆที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง ทำไมต้องเป็น AIR CHECK ? ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา วิธีการทดสอบของเราเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 และให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ เราทำการทดสอบอนุภาค,น้ำและน้ำมันสารปนเปื้อนที่พบได้ทั่วไปในอากาศอัด มาตรฐานทั่วโลกและระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (HACCP) ที่นำเสนอแนวทางในการทดสอบอากาศอัดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เราช่วยคุณให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ ใบรับรองของคุณ ให้เป็นหน้าที่ของเรา What are “Contaminants”? Primary Contaminants Particles (aerosol) Liquid Solid Humidity and liquid water Water Vapor expressed as pressure dew point Liquid (should not be present) Oil Aerosol Vapor Liquid (should not be present) Contaminants from? Ambient Intake Air – dirt, sand, soot, metal oxides, salt crystals, water vapor, oil vapor, microorganisms Compressors Contaminants created by the system itself Wear particles Corrosion cause by Intake water Gases possibly created by the compressor Carbon Monoxide Carbon Dioxide Gaseous Hydrocarbons Oil-Free Compressors - Can still have oil issues from oil introduced by the intake System piping and storage receivers What it cause? Corrosion Damage to equipment Pipe scale Microbial Growth Ruin Final Product Measurement…Why it’s important? For Safety – Food, Pharma and Beverage To know the real performance of the treatment system – Air Dryers, Filters Compressed air is often used in food manufacturing processes. Contaminants are always present in compressed air and they may not always be effectively removed. This can be due to failure of air treatment equipment, the performance of such equipment degrading over time, etc. Testing of compressed air and the measurement of contamination levels in compressed air is essential to ensure food safety, especially if it directly contacts the product, ingredients, packaging materials, storage vessels or any other surfaces that will come into contact with food. Why..AIR CHECK ? Safety of your product is our number one priority. Our testing method follows ISO 8573-1: 2010 and gives you accurate and verifiable results. We test for Particle, Water and Oil, contaminants commonly found in compressed air. There are worldwide standards and Food Safety Management Systems (HACCP) that offer guidelines on the testing of compressed air for food industry. We help you to meet these standards. Your certificate. Our documentation is complete.
ตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของอากาศอัด (ISO 8573-7)
Microbial (ISO 8573-7 Micro Testing of Compressed Air) Test your compressed air for Microbial contaminants - Bacteria, Mold, Yeast