Food Seminar

การยืนยันค่าการใช้งาน (Validation) ในอุตสาหกรรมอาหาร

การยืนยันค่าการใช้งาน (Validation) ในอุตสาหกรรมอาหาร

 • วันที่จัด: 4 กรกฎาคม 2555 - 5 กรกฎาคม 2555

 • FoSTAT- Public Training

   "การยืนยันค่าการใช้งาน(Validation)ในอุตสาหกรรมอาหาร"

  หลักการและเหตุผล

  อุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มักพบปัญหาว่า  Verification & Validation มีความยุ่งยาก ซับซ้อน คล้ายคลึงกัน แต่ใช้วิธีการวิเคราะห์คนละอย่างกัน จึงทำให้ยืนยันค่าการใช้งานไม่ถูกวัตถุประสงค์ และไม่สามารถลดหรือกำจัดอันตรายในขั้นตอนต่างๆ ได้จริง

  การทวนสอบ (Verification) เป็นกระบวนการของการทำให้มั่นใจว่า HACCP Plan  ที่จัดทำขึ้น มีความ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  ได้ถูกนำไปใช้ปฏิบัติจริง  

  ระบบการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) หมายถึง การทำการทดสอบ (พิสูจน์)  โดยวิธีการอันเหมาะสมต่อวัตถุ กระบวนการ วิธีการกิจกรรมระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้เชื่อมั่นว่ามีความถูกต้องเหมาะสม

  จุดมุ่งหมายของการทำ Verification & Validation นั้นคือ เพื่อค้นพบข้อบกพร่องของกระบวนการ และเพื่อประเมินว่าค่าการใช้งานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ในสภาพการทำงานจริง การพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (validation) เป็นการทำให้มั่นใจว่า องค์กรได้มีการทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ

  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  HACCP Team หรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ที่มีความรู้ ในระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จำนวน 60 ท่าน

   

  เวลา

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

  วิทยากร

  08.30 - 09.00

  ลงทะเบียน

   

  09.00 - 09.30

  ปัญหาการทำ Validation

  ความยุ่งยาก  ซับซ้อนในการทำ

  Validation ที่โรงงานอุตสาหกรรมเผชิญ

  คุณสุมลรัตน์ กมลโชติ

  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  09.30 - 09.45

  พักรับประทานอาหารว่าง

  09.45 -12.00

   

  หลักการ Validation

  ความแตกต่างระหว่าง Verification,  

  Validation , Calibration

  ขั้นตอน / กระบวนการที่ต้องทำ Validation

  รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  12:00 - 13:00

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 - 14.30

   

  กรณีศึกษาที่ 1 :ตัวอย่างการ Validate

  เพื่อลดอันตรายด้านกายภาพ

  ในกระบวนการผ่านแม่เหล็ก, การล้าง,

  เครื่องตรวจจับโลหะ, เครื่อง x ray, Food Allergen

  คุณสุมลรัตน์ กมลโชติ

  บริษัทไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  14.30 - 14.45

  พักรับประทานอาหารว่าง

  14.45 - 16.15

  กรณีศึกษา 2 :  ตัวอย่างวิธีการ Validate

  เพื่อลดอันตรายด้านเคมี  

  ในกระบวนการควบคุมยาฆ่าแมลง, สารปฏิชีวนะ,

  histamine, โลหะหนัก และสารทำความสะอาด

  คุณสุภาภรณ์  อนากุล

  บริษัท  พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทย    แม่ประนอม จำกัด

  16.15 - 16.30

  ถาม - ตอบ

   

         

   

  เวลา

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2555

  วิทยากร

  08.30 - 09.00

  ลงทะเบียน

   

   

  09.00 -12.00

   

  กรณีศึกษาที่ 4: ตัวอย่างการ Validate

  เพื่อลดอันตรายด้านชีวภาพในกระบวนการ

  Pasteurization และ

  กรณีศึกษาที่ 5 : ตัวอย่างการ Validate

  เพื่อลดอันตรายด้านชีวภาพ

  ในกระบวนการ Sterilization

   

  คุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ

  บริษัท พัฒน์กล จำกัด

  12:00 - 13:00

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 - 14.30

   

  กรณีศึกษาที่ 3 : ตัวอย่างการ Validate

  เพื่อลดอันตรายด้านชีวภาพ

  - กระบวนการ อบ ทอด ต้ม นึ่ง   

  - กระบวนการควบคุมด้วยค่า aw

  - กระบวนการปรับกรด pH , % Salt

   

  คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก

  สมาคม FoSTAT

  14.30 - 15.30

  Update มาตรฐานอาหาร

  ด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

  ผู้แทนจาก

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  15.30-15.45

  รับประทานอาหารว่าง / ปิดการสัมมนา / รับใบประกาศ

   

  สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม รายละเอียดติดต่อและใบสมัครตามเอกสารแนบ

  ลงทะเบียน online ที่  Website www.fostat.org

  Thank You.
  FoSTAT Staff


 • ดาวน์โหลด

  ใบสมัครเข้าฝึกอบรม และ แผนที่: ดาวน์โหลด
 • สถานที่จัด

  ห้องมรกต ชั้น 12 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ (ซอยสุขุมวิท 18-20)

 • เว็บไซต์: http://www.fostat.org

สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

 • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
 • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
 • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry