Food Network Solution

ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้ => แลกเปลี่ยน เรียนรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: tothemoon555 ที่ มิถุนายน 03, 2022, 02:01:41 PM

หัวข้อ: BTU (บีทียู) แอร์ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องรู้ เลือกขนาดแอร์ BTU เท่าใดให้เหมาะส
เริ่มหัวข้อโดย: tothemoon555 ที่ มิถุนายน 03, 2022, 02:01:41 PM
BTU (บีทียู) แอร์ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องรู้ เลือกขนาดแอร์ BTU เท่าใดให้เหมาะสม

BTU ย่อมาจากคำอะไร มีความหมายอย่างไร

Paragraph (p): BTU (https://www.2pt3q.com/btu/) หรือ บีทียู ย่อมาจากคำว่า “British Thermal Unit” หมายถึง หน่วยวัดค่าพลังงานความร้อนตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในระบบเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ หรืออธิบายความหมายให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนั้น BTU คือ หน่วยวัดค่าความเย็นของแอร์  หน่วยที่ใช้สำหรับหาปริมาณความร้อนของระบบเครื่องทำความเย็น นิยมใช้ “ตัน”ซึ่ง 1 ตันความเย็น จะเท่ากับหน่วย BTU ที่ 12,000 BTU ต่อชั่วโมง  ทั้งนี้ เราทราบความหมายของหน่วย BTU กันแล้ว ก็สามารถเลือกขนาด BTU แอร์ ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ที่ติดแอร์ได้

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/06/03/HvnmER.png)

โดยการเลือก BTU มีความสำคัญ เพราะจะเกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานของแอร์ ถ้าหากขนาดแอร์ BTU มาก ความสามารถในการสร้างความเย็นก็จะมากขึ้น และสามารถทำความเย็นได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น แต่ถ้ามีขนาดแอร์ BTU น้อยเกินไปหรือไม่มากพอตามขนาดพื้นที่ ก็จะทำให้แอร์ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและสร้างความเย็นได้ไม่มากพอ ส่งผลทำให้แอร์เสียง่ายและไม่ประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นนั่นเอง


ความสำคัญของการเลือก BTU แอร์ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
Paragraph (p): การเลือก BTU (บีทียู) แอร์ เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ ที่ควรคำนึงถึงและจำเป็นต้องพิจารณาเลือกขนาดแอร์ btu ให้พอดีกับขนาดพื้นที่ที่จะติดตั้ง นอกจากทำให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานแอร์ให้ยาวนาน และประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย หากเลือกขนาด BTU แอร์ที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ดังนั้น การเลือกขนาดบีทียู ก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ จึงต้องมีการคำนวณขนาด BTU แอร์ สำหรับการติดตั้ง  ในกรณีถ้าติดตั้งแอร์ที่มีขนาดบีทียูใหญ่มากเกินไป เช่น ถ้าห้องที่มีพื้นที่ที่ต้องการเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU แต่นำแอร์ที่มีขนาด 30,000 BTU ไปติดตั้ง ก็จะทำให้อุณหภูมิของอากาศภายในห้องลดลงอย่างรวดเร็ว และเย็นจัดเกินไป ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักและส่งผลให้มีอายุการใช้งานสั้นลง

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/06/03/Hv8rcJ.md.jpg)

ในทางตรงกันข้าม ถ้าพื้นที่ห้องมีขนาดกว้างและโดนแสงแดดตลอด มีหลักการในการเลือกขนาดบีทียูแล้ว ต้องใช้แอร์ที่มีบีทียูมากกว่าปกติ แต่ติดตั้งแอร์ที่มีบีทียูน้อยเกินไป ห้องปรับอากาศจะไม่เย็นเท่าที่ต้องการ และเครื่องจะต้องทำงานหนักมาก จนทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นภายในห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ หรือใช้เวลานานกว่าที่แอร์จะสามารถทำให้อุณหภูมิในห้องๆ นั้นถึงจุดองศาที่ตั้งไว้ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน และทำให้แอร์มีอายุการใช้งานสั้นลง  ดังนั้น ขนาด BTU แอร์ มีความสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้งาน และต้องเลือกขนาดบีทียูให้พอดี เพื่อให้คุ้มค่ากับการใช้จ่าย และใช้ได้ยาวนาน


ตารางเปรียบเทียบของหน่วย BTU (บีทียู) กับ หน่วยวัตต์ (Watt)
Paragraph (p): หน่วยการทำความเย็น ตามมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ มี 3 หน่วย คือ BTU, TON และKW (Kilo Watt) ซึ่งหน่วยบีทียู และวัตต์ เป็นหน่วยที่ใช้วัดพลังงานความร้อนเหมือนกัน จึงสามารถแปลงหน่วยสลับกันได้ โดยมีการเปรียบเทียบการแปลงหน่วยของบีทียู และหน่วยวัตต์ ได้ดังนี้
    •     1 KW (Kilo Watt) = 1000 W
    •     1 KW = 3,412.142 BTU 
    •     1 BTU = 0.293071 W

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/06/03/Hvrnee.jpg)

จากการเปรียบเทียบหน่วย BTU และหน่วยวัตต์ นั้น การแปลงหน่วยพบว่า  1 BTU เท่ากับ 0.293071 วัตต์ และถ้า 1000 BTU เท่ากับ  293.1 วัตต์  ตัวอย่างการแปลงหน่วยระหว่าง BTU และWatt เช่น ถ้าหากต้องการทราบถึงค่าพลังงานที่ต้องใช้เพื่อช่วยในการพิจารณาด้านอื่นๆ หากขนาดแอร์ 12000 BTU หารด้วย 1000 คูณด้วย 293 วัตต์ จะมีค่าเท่ากับ 3516 วัตต์ หรือ 3.25 กิโลวัตต์   ทั้งนี้ การเปรียบเทียบหน่วยของ BTU และวัตต์ สามารถคำนวณให้ทราบถึงขนาด BTU แอร์ กับค่าพลังงานที่ต้องใช้จ่ายแอร์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกบีทียูแอร์ได้ด้วยเช่นกัน


ขนาด btu แอร์ ที่พบบ่อย
Paragraph (p): ขนาดBTU (บีทียู) แอร์ นั้น ถ้าไม่มีความรู้เบื้องต้นเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจจะมีข้อคำถามว่า แอร์มีกี่BTU และขนาดแอร์ BTU มีให้เลือกใช้งานและการติดตั้งขนาดบีทียูมีอะไรบ้าง เรามาทำความรู้จักแอร์ แต่ละขนาด BTU เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับขนาดที่ต้องการสำหรับพื้นที่ในการติดตั้ง และบีทียู แอร์ ที่เหมาะสมยังส่งผลต่อการไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า และยังเป็นการถนอมการใช้งาน เพื่อยืดอายุในการใช้งานได้อีกทางหนึ่ง

(https://sv1.picz.in.th/images/2022/06/03/Hv8XTa.md.jpg)

อีกทั้ง ยังมีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาในการเลือกขนาดบีทียู แอร์ เช่น แหล่งความร้อนจากภายนอก (รังสีของดวงอาทิตย์ ความร้อนที่ผ่านเข้าอาคาร), แหล่งความร้อนจากภายใน (อุณหภูมิภายในห้อง ลักษณะการทำงาน) และข้อมูลของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง (ตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ จำนวนคน ช่วงเวลาที่ใช้งาน) ถ้าพิจารณาจากปัจจัยที่สำคัญหลักๆ แล้ว หากได้ขนาดBTU แอร์ ที่จะติดตั้งแล้วนั้น ขนาดแอร์ BTU จะมีความแตกต่างกันตามยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ ซึ่งบางยี่ห้อผลิตมามีรุ่นและขนาดของ BTU ที่ต่างกัน เราสามารถเลือกขนาด BTU แอร์ที่ใกล้เคียงและเหมาะสมต่อการใช้งานได้ ซึ่งขนาด BTU (บีทียู) แอร์ ที่พบบ่อย มีดังนี้
•   9,000    BTU
•   13,000  BTU
•   18,000  BTU
•   20,000  BTU
•   24,000  BTU
•   30,000  BTU
•   36,000  BTU
•   48,000  BTU
•   60,000  BTU