แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - chubbyz

หน้า: [1]
1
Assumption ก่อนอะครับ
เช่น ถ้าอย่างขอนี้เราต้องการใช้ อากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คือให้ อากาศน้อยๆ ดูดน้ำที่ระเหยออกมาให้ได้มากๆ... ก็ควรจะใช้ %RH ที่ทางออกเป็น 100 % ได้เลย ต่อมาเช่น น้ำที่ระเหยออกจากชิ้นงาน เข้าสู่อากาศเท่านั้น ไม่ไปเกาะตามชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้
จากโจทย์ ถามปริมาณอากาศที่จะมารับน้ำออกไป ดังนั้นเราจึงต้องหาน้ำที่จะเดินทางออกไปให้ได้ก่อน โดยทำการ Mass Balance จาก %Wb ทั้งขาเข้าและขาออก และก็ มวลของ Apple ที่เข้า Process เพื่อหาปริมาณน้ำที่ระเหยออกมา จากนั้น ใช้ความสัมพันธ์ ของ %RH กับ Humidify Ratio 2 สภาวะ ทั้งขาเข้าและขาออกจาก Phychrometric Chart ที่รองรับรับค่าที่เราหา ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าต้องการประสิทธิภาพในอดุมคติเลย ก็ให้ % Rh เป็น 100 เลยก็ได้ เราอาจจะตอบตัวนี้ไปเลยก็ได้คำตอบของ %RH Outlet
แล้วก็ Specific Heat ของเนื้อApple นี้เราเอามาใช้หาอุณหภมิ ณ ทางออกของกระบวนการนี้ได้ ทำการ Energy Balance ระหว่าง Q ของอากาศที่เข้า กับ Qน้ำเปลี่ยนสถานะ Q ของเนื้ออาหาร กับ Qอากาศขาออก เมื่อเราไม่ส่งการถ่ายและรับโอนความร้อนจาก เครื่องจักร หรือ การแผ่รังสีต่างๆ เราก็จะสามารถหา T ของแอปเปิ้ลที่ออกจากกระบวนการนี้ได้

ผิดพลาดยังไง ท่านผู้รู้โปรดให้คำชี้แนะด้วยน่ะครับ T_T

Arm 2Y #15

หน้า: [1]