Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Ventilation / การระบายอากาศ

Ventilation หมายถึง การถ่ายเทอากาศหรือการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าออกได้ เช่น การระบายอากาศ ในไซโล ที่ใช้เก็บเมล็ดธัญพืช(เข้าชม 1,060 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก