Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Chain conveyor / อุปกรณ์ลำเลียงแบบโซ่

อุปกรณ์ลำเลียง (conveyor) ที่มีโซ่ (chain) เป็นตัวพาวัสดุให้เคลื่อนที่ มีล้อขับโซ่ (sprocket) เพื่อส่งกำลัง มีหลายลักษณะ เช่น

  • อุปกรณ์ลำเลียงแบบแผ่นแบน (flat top plate conveyor)
  • อุปกรณ์ลำเลียงเหนือศีรษะ (overhead conveyor)
  • อุปกรณ์ลำเลียงแบบครีบกวาด (flight conveyor)(เข้าชม 1,448 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก