Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Coding / การพิมพ์รหัส

การพิมพ์รหัสข้อความต่างๆ เช่น

  • วันผลิต
  • วันหมดอายุ (expiry date)
  • วันที่บริโภคก่อน (best before date)
  • โลโก้
  • บาร์โค๊ด
  • ล๊อตนัมเบอร์

การพิมพ์รหัส อาจลงบนผิวของบรรจุภัณฑ์ (packaging) หรืออาจพิมพ์บนผิวอาหาร เช่น บนเปลือกไข่ การพิมพ์รหัสสามารถทำได้โดยใช้เครื่องพิมพ์รหัส (coder)(เข้าชม 544 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก