Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cold sterilization / การทำให้ปลอดเชื้อแบบเย็น

Cold sterilization หมายถึง การทำให้ปลอดเชื้อ (sterilization) ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหาร (food preservation) โดยการทำลายหรือกำจัดจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหาร เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และรา ด้วยวิธีที่ไม่ใช้ความร้อน เช่น

วิธีการทำให้ปลอดเชื้อแบบเย็นเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบของความร้อน ที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ เช่น การเปลี่ยนสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสของอาหาร(เข้าชม 1,696 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก