Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Condiment / เครื่องปรุงรส

สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสของอาหาร เป็นทั้งของแข็งหรือของเหลว ใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย เพื่อให้อาหารมีกลิ่นรสดีขึ้นเช่น(เข้าชม 2,165 ครั้ง)

สมัครสมาชิก